Kaava- ja yksityistiet

Kunta rakentaa ja ylläpitää rakennuskaava-alueella olevat kadut, kevyenliikenteenväylät ja tievalaistuksen.
Kunnossapito ja tievalojen korjaukset toteutetaan ostopalveluina.

Kunnan kaavatieden talvikunnossapito 2018 – 2021
Kone Niskala Oy hoitaa Simon asemanseudun, Maksniemen ja Kantolanharjun asuntoalueen kaavateiden ja kevyen liikenteenväylien tarvikunnossapidon v. 2018 -2021. Urakoitsijalle kuuluvat teiden auraus, hiekoitus sekä polanteen poisto. Kunnossapitoon liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä suoraan urakoitsijaan, puh. 0400 290 359.

Tienkäyttäjän linja
Ilmoitukset tiehallinnon vastuulla olevien teiden kunnosta ja liikenteen ongelmista voi tehdä tienkäyttäjälinjaan.

Yksityistieavustukset
Pysyvän asutuksen yksityisteitä avustetaan kunnossapidon osalta vuosittain budjetissa olevalla määrärahalla. Hakuaika on maalis-huhtikuussa.

Avustusta voidaan myöntää järjestäytyneille tiekunnille, mikäli tien pituus on vähintään 300 m ja tien vaikutusalueella on vähintään yksi vakituinen asukas.

Yksityistien parantamiseen avustusta haetaan Ely-keskukselta.

Lisätietoja:

Tekninen johtaja
Ilkka Soukka
Toimistosihteeri
Jaana Hiltunen

Yhteystiedot

Linkit

Liikennevirasto 
Simon kunnan opaskartta

Simon kunta
Ratatie 6
95200 Simo
Puh. (016) 269 111
simon.kunta(at)simo.fi

Puhelinvaihde on avoinna kello

8.00 – 11.30, 12.15 – 15.15.