Työllistäminen

Tehtävät ja tavoitteet

Simon kunnassa toimii työsuunnittelija, jonka tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palveluiden järjestäminen sekä näiden palveluiden koordinointi ja kehittäminen. Tavoitteena on työttömien työmarkkina-aseman ja toimeentulon parantaminen sekä työttömyydestä kunnalle aiheutuvien kustannusten vähentäminen. Työnsuunnitelija on tavattavissa ilman ajanvarausta toimistolla, puhelimitse ja s-postilla. Työsuunnittelijan yhteystiedot löytyvät täältä.

Kohderyhmä ja toiminnan painopisteet

Työsuunnittelijat palvelut kohdistuvat pääasiassa pitkään työttömänä olleisiin kuntalaisiin ja työttömiin nuoriin. Toiminnan painopistealueet ovat:
– kuntouttava työtoiminta
– palkkatukityöllistäminen
– työkokeilut
– yhdistys- ja yritysyhteistyö liittyen työllistämiseen
– hanketoiminta

Työnsuunnittelija tarjoaa palveluitaan työnhakijalle ja työnantajalle. Työnhakijalle autetaan löytää yksilöllistä polkua työhakutilanteen selvittelyyn ja työelämään. Palvelun kautta voidaan tarjoa työtoiminta, työkokeilu, työllistymissuunnitelman laadinta ja palkkatukipaikka. Työnantajalle tarjotaan palvelu työkokeilun, palkkatuen ja oppisopimuskoulutuksen liittyvistä asioista.

Myös Kemin TE-toimisto palvelee Simon kunnan asiakkaita. Simon kunnan avoimet työpaikat löytyvät Kuntarekrystä ja TE-toimiston avoimista työpaikoista.

TyöTakomo-hanke

Hankkeen projektipäällikkönä toimin työnsuunnittelijan työparina, välittäen hankkeen ohjaus-, valmennus- ja koulutuspalveluita Simon kunnan työnhakijoille, jotka hakeutuvat hankkeen asiakkaiksi.

TyöTakomo-hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama, jota kansallisella tasolla ohjaa Ely-keskus. Tavoitteena on edistää alueen työllisyyttä kehittämällä kunnan edellytyksiä yhä parempaan ja ennakoivaan työttömyyden hoitoon sekä työttömien edellytyksiä aktiiviseen työnhakuun. Palkkatukityön käytön kehittäminen on hankkeen keskeinen tavoite. 

Projektipäällikkö Harri Ojanperä / Oulunkaaren kuntayhtymä puh. 040 657 1113

Tavattavissa viikoittain ajanvarauksella Simon kunnantalolla sekä muutoin puhelimitse ja s-postilla.

Simon kunta
Ratatie 6
95200 Simo
Puh. (016) 269 111
simon.kunta(at)simo.fi

Puhelinvaihde on avoinna kello

8.00 – 11.30, 12.15 – 15.15.