Maa-ainesten otto

Maa-aineslain 4 §:n mukaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen on kotitarvekäyttöä lukuunottamatta saatava lupa. Lupahakemukset käsittelee ja luvan myöntää tekninen lautakunta.

Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaan kotitarvekäyttöön. Käytön tulee tällöin liittyä rakentamiseen tai teiden kunnossapitoon. Kotitarveotostakin on kuitenkin ilmoitettava valvontaviranomaiselle ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus silloin, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa maa-aineksia enemmän kuin 500 k-m³. 

Lisätietoja:
Tekninen johtaja
Ilkka Soukka

Yhteystiedot

Lisäinformaatio

Maa-ainestaksa

Linkit

Maa-aineslaki 
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta 
Maa-ainesten kestävä käyttö


Simon kunta
Ratatie 6
95200 Simo
Puh. (016) 269 111
simon.kunta(at)simo.fi

Puhelinvaihde on avoinna kello

8.00 – 11.30, 12.15 – 15.15.