Simojoen yleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto nähtäville

Simon kunta valmistelee Simojoen yleiskaavaa. Suunnittelualueelle on voimassa vuonna 2000 hyväksytty oikeusvaikutteinen yleiskaava. Yli kymmenen vuotta sitten laadittu yleiskaava ei enää kaikilta osin täytä sille asetettuja tavoitteita ja maanomistajien tarpeita. Simon kunta on päättänyt tarkastella Simojokivarren tulevaa maankäyttöä uudelleen ja muuttaa jokivarren yleiskaavan tämän hetkisiä ja seuraavien runsaan kymmenen vuoden tavoitteita vastaavaksi.

Simon kunnanhallitus päätti 20.1.2020 § 3 asettaa Simojoen yleiskaavan ehdotusvaiheen aineiston MRL:n 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 3.2.2020–9.3.2020 väliseksi ajaksi.

Yleiskaavaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään Simon kunnanviraston valtuustosalissa maanantaina 17.2.2020 klo 17.30 alkaen. Tervetuloa!

Kaavan ehdotusvaiheen aineisto on fyysisesti nähtävillä koko nähtävilläoloajan Simon kunnanvirastolla (Ratatie 6, 95200 Simo). Lisäksi kaava-aineisto on saatavilla nähtävilläoloajan kunnan internetsivuilla osoitteessa www.simo.fi (> kaavat ja kiinteistöt > Yleiskaavat). Osallisilla ja kuntalaisilla on oikeus esittää muistutus kaavan ehdotusvaiheen aineistosta. Kaavan ehdotusvaiheen aineistoa koskevat muistutukset tulee toimittaa kuulemisaikana (9.3.2020 mennessä) joko sähköisesti tai kirjallisesti osoitteella:

simon.kunta@simo.fi tai

Simon kunta
Ratatie 6
95200 SIMO

Lisätietoja antavat:                                                          Kaavaa laativa konsultti:    

Simon kunta                                                                  FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Ratatie 6, 95200 Simo                                                    Hallituskatu 13 – 17 D, 90100 Oulu
Ilkka Soukka                                                                  Janne Tolppanen
Tekninen johtaja                                                             Maankäytön suunnittelija, arkkitehti
puh. 0400 691 616                                                         puh. 044 278 7307
ilkka.soukka@simo.fi                                                      janne.tolppanen@fcg.fi

Simon kunta
Ratatie 6
95200 Simo
Puh. (016) 269 111
simon.kunta(at)simo.fi

Puhelinvaihde on avoinna kello

8.00 – 11.30, 12.15 – 15.15.