Simojoen yleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto nähtäville

Simon kunta valmistelee Simojoen yleiskaavaa. Suunnittelualueelle on voimassa vuonna 2000 hyväksytty oikeusvaikutteinen yleiskaava. Yli kymmenen vuotta sitten laadittu yleiskaava ei enää kaikilta osin täytä sille asetettuja tavoitteita ja maanomistajien tarpeita. Simon kunta on päättänyt tarkastella Simojokivarren tulevaa maankäyttöä uudelleen ja muuttaa jokivarren yleiskaavan tämän hetkisiä ja seuraavien runsaan kymmenen vuoden tavoitteita vastaavaksi.

Simon kunnanhallitus päätti 27.5.2019 § 145 asettaa Simojoen yleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston ja kaavaluonnoksen MRL:n 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 3.6.2019–5.8.2019 väliseksi ajaksi.

Yleiskaavaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään Simon kunnanviraston valtuustosalissa maanantaina 17.6.2019 klo 17.30 alkaen. Tervetuloa!

Kaavan valmisteluvaiheen aineisto ja kaavaluonnos ovat fyysisesti nähtävillä Simon kunnan kirjastolla (Jenssintie 2, 95200 Simo) koko nähtävilläoloajan 3.6.2019–5.8.2019 sekä kunnanvirastolla (Ratatie 6, 95200 Simo) saman ajan poislukien 1.7.2019 – 26.7.2019, kun kunnanvirasto on suljettu. Lisäksi kaava-aineisto on saatavilla nähtävilläoloajan kunnan internetsivuilla osoitteessa www.simo.fi (> kaavat ja kiinteistöt > Yleiskaavat). Osallisilla ja kaupunkilaisilla on oikeus esittää mielipide kaavan valmisteluvaiheen aineistosta. Kaavan valmisteluvaiheen aineistoa koskevat mielipiteet tulee toimittaa kuulemisaikana (5.8.2019 mennessä) joko sähköisesti tai kirjallisesti osoitteella:

simon.kunta@simo.fi tai Simon kunta, Ratatie 6, 95200 Simo

Lisätietoja antavat:                                                Kaavaa laativa konsultti:

Simon kunta                                                  FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy

Ratatie 6, 95200 Simo                                Hallituskatu 13 – 17 D, 90100 Oulu

Ilkka Soukka                                            Janne Tolppanen

  Tekninen johtaja                                        Maankäytön suunnittelija, arkkitehti

puh. 0400 691 616                                    puh. 044 278 7307

ilkka.soukka@simo.fi                                 janne.tolppanen@fcg.fi

Simon kunta
Ratatie 6
95200 Simo
Puh. (016) 269 111
simon.kunta(at)simo.fi

Puhelinvaihde on avoinna kello

8.00 – 11.30, 12.15 – 15.15.