Simon asemanseudun ja Työmiehenkujan asemakaavamuutokset hyväksytty

Simon kunnanvaltuusto hyväksyi 9.12.2019 § 78 Simon asemanseudun asemakaavamuutoksen.

Simon kunnanvaltuusto hyväksyi 9.12.2019 § 79 Simon Työmiehenkujan asemakaavamuutoksen.

Päätöksistä on 30 päivän valitusoikeus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Lisätietoja antavat:

Simon kunta
Ratatie 6, 95200 Simo

Ilkka Soukka
Tekninen johtaja
puh. 0400 691 616
ilkka.soukka@simo.fi

Kaavaa laativa konsultti:                                                       

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Hallituskatu 13 – 17 D, 90100 OULU

Janne Tolppanen
Maankäytön suunnittelija, Arkkitehti
puh. 044 278 7307
janne.tolppanen@fcg.fi

Hyväksytyn kaavamuutoksen aineisto: https://www.simo.fi/palvelut/rakennusvalvonta/kaavat-ja-kiinteistot/asemakaavat/

Simon kunta
Ratatie 6
95200 Simo
Puh. (016) 269 111
simon.kunta(at)simo.fi

Puhelinvaihde on avoinna kello

8.00 – 11.30, 12.15 – 15.15.