Avustushakemus rakennusperinnön hoitoon

 

 

 

Avustukset

Korjausavustukset

Vuoden 2017 alusta lähtien ARA hoitaa korjausavustusten myöntämisen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakemus jätetään ARAan, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen.

Uuden korjausavustuslain myötä avustuksia ovat:

  • korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin
  • avustus jälkiasennushissin rakentamiseen
  • esteettömyysavustus.

Avustukset rakennusperinnön hoitoon

Alueelliset ympäristökeskukset myöntävät avustusta kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden säilyttämistä edistäviin toimenpiteisiin. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita ovat Lapin läänissä esimerkiksi peräpohjalaiset ja jälleenrakennusajan eheänä säilyneet pihapiirit. Avustushakemukset toimitetaan kohteen sijaintialueen ELY-keskukselle.

Vesihuoltoavustukset kiinteistöille

Yksittäisille kiinteistöille voidaan myöntää vesihuoltoavustusta, kun kiinteistöä käytetään vakituiseen asumiseen. Avustus on harkinnanvarainen ja sitä voidaan myöntää sekä kiinteistön liittämiseksi vesihuoltoverkostoon että kiinteistön omaa vedenhankintaa tai jätevesien poisjohtamista ja käsittelyä varten. Avustuksen myöntää alueellinen ELYkeskus.

 

Lisätietoja:
Teknisen toimen päällikkö
Ilkka Soukka
Puh. 0400 691 616
etunimi.sukunimi@simo.fi


Toimistosihteeri
Leila Antinoja
Puh. 040 352 9248
etunimi.sukunimi@simo.fi

 

 


Powered by WebUpdate