Teiden kunnossapito

Kunta rakentaa ja ylläpitää rakennuskaava-alueella olevat kadut, kevyenliikenteenväylät ja tievalaistuksen. Kunnossapito ja tievalojen korjaukset toteutetaan ostopalveluina.

Kunnan kaavateiden talvikunnossapito 2022 – 2023

Simon asemanseudun, Maksniemen ja Kantolanharjun asuntoalueen kaavateiden ja kevyen liikenteen väylien talvikunnossapidon v. 2023 -2024 Kone Niskala Oy. Urakoitsijalle kuuluvat teiden auraus, hiekoitus sekä polanteen poisto. Kunnossapitoon liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä suoraan urakoitsijaan.

Tienkäyttäjän linja

Ilmoitukset tiehallinnon vastuulla olevien teiden kunnosta ja liikenteen ongelmista voi tehdä tienkäyttäjälinjaan.

Yksityistieavustukset

Pysyvän asutuksen yksityisteitä avustetaan kunnossapidon osalta vuosittain budjetissa olevalla määrärahalla. Hakuaika on maalis-huhtikuussa.

Avustusta voidaan myöntää järjestäytyneille tiekunnille, mikäli tien pituus on vähintään 300 m ja tien vaikutusalueella on vähintään yksi vakituinen asukas.

Yksityistien parantamiseen avustusta haetaan Ely-keskukselta.

Yhteystiedot

Lauri Niskala