Vanhus ja vammaisneuvosto

Toiminnasta lyhyesti

Neuvosto pyrkii edistämään kunnan ja eri vanhus- ja vammaisjärjestöjen välistä yhteistoimintaa sekä edesauttamaan vanhusten, vammaisten ja erityisryhmien tasa-arvoista osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.
Vanhus- ja vammaisneuvosto pyrkii vaikuttamaan myös ympäristön ja rakentamisen suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat ja alueet soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin. Neuvosto pyrkii edistämään vanhusten ja vammaisten selviytymistä arkielämässä sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toiminnoissa.

Neuvoston jäsenet

Neuvosto toimii kunnanhallituksen alaisena toimikuntana. Se voi tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä ja vammaisia koskevissa kysymyksissä. Kunnanhallitus osoittaa tarvittavat varat välttämättömien menojen kattamiseksi.

Simon vanhus- ja vammaisneuvoston edustus muodostuu Simon ja Kemin vanhus- ja vammaisjärjestöistä, Simossa toimivista yhdistyksistä, seurakunnan edustajasta sekä kunnan edustajasta. Neuvoston jäsenet ajalle 1.1.2024-31.7.2025 alla listattuna.

Simon Sydänyhdistys ry Jarkko Joensuu (pj.) etunimi.sukunimi@simo.fi, varajäsen Pentti Hiltula
Eläkeliiton Simon yhdistys ry Matti Granholm, varajäsen Sinikka Pajari
Simon Eläkeläiset ry Jouni Kalmakoski, varajäsen Aila Hiltula
Kemin Seudun Kuulo Ry Marianna Pohjola
Kemin Seudun Invalidit Ry Jouko Patokoski
Kemin Seudun näkövammaiset ry Jari Riimala, varajäsen Päivi Karjalainen
Simon seurakunnan edustaja Diakonissa Ritva Lampela, varajäsen kirkkoherra Laura Kinnunen
Simon kunnan edustaja Helvi Hamari, varajäsen Tapani Kuusela
Sihteeri Vapaa-aika- ja hyvinvointikoordinaattori Rosa Pietikäinen, etunimi.sukunimi@simo.fi, 040 758 4465