Yhdistykset, seurat ja järjestöt

Kunnan ja järjestöjen yhteistyö sekä erilaiset kumppanuudet ovat monin tavoin tärkeitä ja jopa välttämättömiä paikallisten palveluiden turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Kansalaistoiminnan tukeminen tarkoittaa monenlaista toiminnallista yhteistyötä ja sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä vahvistetaan liikunnan asema osana kunnan hyvinvointi- ja terveyspolitiikkaa sekä strategista kehittämistä. 

Erilaista toimintaa

Simossa toimii monia toiminnaltaan erilaisia yhdistyksiä, järjestöjä ja seuroja, jotka järjestävät tapahtumia ja ohjattua toimintaa. Paikallisesti vaikuttavat toimijat ovat listattuna oikeanpuoleiseen sivuvalikkoon.

Simon kunta tukee paikallisia toimijoita Toivon tuvan (Simontie 1) ja Malinin toimintakeskuksen (Pohjoispuolentie 59b) maksuttomalla käytöllä esimerkiksi kokouksia ja säännöllisen toiminnan järjestämistä varten. Tilat ja tarkemmat varausohjeet löydät sivuvalikosta kohdasta varattavat tilat.

Avustuskanavat

Simon kunta julistaa vuosittain nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimen vuosiavustukset haettaviksi maaliskuun loppuun mennessä. Avustuslomakkeita saat vapaa-aikatoimesta, mutta löydät sen myös sivupalkista kohdasta lomakkeet. Avustusta voivat hakea Simolaiset järjestöt toimintansa järjestämiseen sekä kehittämiseen.  

Kunnan avustustoiminnan lisäksi järjestöt, yhdistykset ja seurat voivat saada erilaisia avustuksia toimintaansa myös muilta tahoilta. Alla olevaan listaan on koottu tietoa erilaisista apurahoista, avustuksista sekä aiheeseen liittyvistä tietokannoista.

Aluehallintoviasto
Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain valtionavustuksia mm. hyvinvointiin liittyviin hankkeisiin ja toimintaan.

Lapin hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue tukee järjestöjen hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävää sekä sosiaali- ja terveyspalveluita tukevaa toimintaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee valtionavustuksilla mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyvää toimintaa ja hankkeita.

Suomen kulttuurirahasto
Suomen kulttuurirahasto myöntää apurahoja taiteen, tieteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille, työryhmille ja yhteisöille keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston kautta.

Suomen lunnonsuojelun säätiö
Suomen luonnonsuojelun säätiön apurahoja jaetaan luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan.

Taiteen edistämiskeskus
Taiteen edistämiskeskuksen  myöntämät avustukset on tarkoitettu rekisteröidyille ja oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten järjestöille, yhdistyksille, osuuskunnille ja yrityksille sekä kunnille

Lähellä.fi

Lähellä.fi nettisivut tarjoaa maksuttoman kanavan esilläoloon ja viestintään. Se on tarkoitettu yleishyödyllisen toiminnan esittelyyn. Mukaan voivat rekisteröityä yhdistykset, liitot, järjestöt ja aktiiviset kansalaistoimijat. Myös kunnat, seurakunnat ja hyvinvointialueet voivat rekisteröityä toimijoiksi.

Infot ja ajankohtaiset koulutukset löydät >> tästä <<