Työllistäminen

Yhdessä eteenpäin!

Työsuunnittelija

Simon kunnassa toimii työsuunnittelija, jonka tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palveluiden järjestäminen sekä näiden palveluiden koordinointi ja kehittäminen. Tavoitteena on työttömien työmarkkina-aseman ja toimeentulon parantaminen sekä työttömyydestä kunnalle aiheutuvien kustannusten vähentäminen. Työnsuunnittelija on tavattavissa parhaiten ajanvarauksella puhelimitse ja sähköpostilla.

Kohderyhmä ja toiminnan painopisteet

Työsuunnittelijat palvelut kohdistuvat pääasiassa pitkään työttömänä olleisiin kuntalaisiin ja työttömiin nuoriin. Toiminnan painopistealueet ovat:

  • kuntouttava työtoiminta
  • palkkatukityöllistäminen
  • työkokeilut
  • yhdistys- ja yritysyhteistyö liittyen työllistämiseen
  • hanketoiminta

Työnsuunnittelija tarjoaa palveluitaan työnhakijalle ja työnantajalle. Työnhakijalle autetaan löytää yksilöllistä polkua työhakutilanteen selvittelyyn ja työelämään. Palvelun kautta voidaan tarjoa työtoiminta, työkokeilu, työllistymissuunnitelman laadinta ja palkkatukipaikka. Työnantajalle tarjotaan palvelu työkokeilun, palkkatuen ja oppisopimuskoulutuksen liittyvistä asioista.

Myös Kemin TE-toimisto palvelee Simon kunnan asiakkaita. Simon kunnan avoimet työpaikat löytyvät Kuntarekrystä ja TE-toimiston avoimista työpaikoista.

Työpaja

Työpajatoiminta on suunnattu kaikenikäisille simolaisille työttömille ja opiskelijoille. Ohjaajan tuella voidaan yhdessä suunnitella eri vaihtoehtoja omalle opinto- ja työllistämispolulle. Yhdessä mietitään valmentujan vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita. Työpajalle voi tulla työkokeiluun, palkkatuettuun työhön tai kuntouttavaan työtoimintaan. Työpajalla on mahdollista suorittaa myös opintoja. Ryhmätoiminnan lisäksi henkilökunta tarjoaa yksilövalmennusta.

Kesätyö

Simon kunnan 9-luokkalaisille jaetaan keväällä 300 € arvoinen kesätyöseteli, jonka avulla nuori voi työllistyä Simon kunnalle, järjestöihin, yritykseen, yhdistykselle, seuraan tai säätiöön.

Kesätyösetelillä ei voi työllistyä valtiolle, muihin kuntiin kuin Simoon eikä omaan tai sukulaisen perheeseen. Työnantajan tulee maksaa nuorelle työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa.

Kesätyösetelillä voi työllistyä esim. kahdeksi viikoksi. Kesätyösetelin voi käyttää myös pidempään työsuhteeseen, mutta kesätyösetelin arvo ei nouse.

Nuoren työntekijän työstä pidetään työaikakirjanpitoa työaikalomakkeella. Työnantaja palauttaa työaikalomakkeen ja kesätyösetelin Simon kuntaan työsuunnittelijalle syyskuun loppuun mennessä. Simon kunta maksaa kesätyösetelin arvon 300 € tukea työnantajalle nuoren palkkauskustannuksiin.

Hae Simon kunnan kesätyöpaikkaa maaliskuun loppuun mennessä. Lisätietoja antaa työsuunnittelija.

Yhteystiedot

Satu Soukka

Työsuunnittelija

Markku Jakovlev

Työpajan ohjaaja

Sirpa Heikkilä

Yksilövalmentaja


Katso myös