Työllistäminen

Yhdessä eteenpäin!

Työsuunnittelija

Simon kunnassa toimii työsuunnittelija, jonka tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palveluiden järjestäminen sekä näiden palveluiden koordinointi ja kehittäminen. Tavoitteena on työttömien työmarkkina-aseman ja toimeentulon parantaminen sekä työttömyydestä kunnalle aiheutuvien kustannusten vähentäminen. Työnsuunnittelija on tavattavissa parhaiten ajanvarauksella puhelimitse ja sähköpostilla.

Kohderyhmä ja toiminnan painopisteet

Työsuunnittelijat palvelut kohdistuvat pääasiassa pitkään työttömänä olleisiin kuntalaisiin ja työttömiin nuoriin. Toiminnan painopistealueet ovat:

  • kuntouttava työtoiminta
  • palkkatukityöllistäminen
  • työkokeilut
  • yhdistys- ja yritysyhteistyö liittyen työllistämiseen
  • hanketoiminta

Työnsuunnittelija tarjoaa palveluitaan työnhakijalle ja työnantajalle. Työnhakijalle autetaan löytää yksilöllistä polkua työhakutilanteen selvittelyyn ja työelämään. Palvelun kautta voidaan tarjoa työtoiminta, työkokeilu, työllistymissuunnitelman laadinta ja palkkatukipaikka. Työnantajalle tarjotaan palvelu työkokeilun, palkkatuen ja oppisopimuskoulutuksen liittyvistä asioista.

Myös Kemin TE-toimisto palvelee Simon kunnan asiakkaita. Simon kunnan avoimet työpaikat löytyvät Kuntarekrystä ja TE-toimiston avoimista työpaikoista.

SimoRekry-tuki

 

Kunta tukee simolaisia tai Simossa toimipaikkaansa pitäviä yrityksiä, yhdistyksiä, järjestöjä, säätiöitä sekä muita elinkeinotoimintaa harjoittavia työnantajia työttömien työllistämisessä maksamalla SimoRekry-tukea työllistettävän henkilön palkkauskuluihin talousarviossa vuosittain vahvistettujen määrärahojen puitteissa.

Myöntämisen ehdot

Kunta maksaa SimoRekry-tukea:

– Yrityksille, yhdistyksille, järjestöille, säätiöille sekä muille elinkeinotoimintaa harjoittaville työnantajille 400€/kk enintään 8 kuukauden ajan.

– ammatillisiin perustutkinto-opintoihin perustuvaan oppisopimustyösuhteeseen työnantajalle 400€/kk enintään 3 vuoden ajan.

Työllistettävän henkilön tulee olla simolainen työtön työnhakija,

– joka on yli 29-vuotias ja työttömyys on kestänyt yli 12 kuukautta.

– joka on alle 29-vuotias ja työttömyys on kestänyt yli 6 kuukautta.

Työnantaja on velvollinen yhdessä työllistettävän kanssa selvittämään Te-toimistosta, onko työllistettävällä henkilöllä palkkatukioikeutta. Jos palkkatukioikeus on, täytyy työnantajan hakea sitä. Palkkatukioikeuden puuttuminen ei kuitenkaan estä SimoRekry-tuen saamista. Tietoa palkkatuesta ja sen hakemisesta saa Te-toimistosta sekä kunnan työllisyyspalveluista.

SimoRekry-tuen hakeminen

Tukihakemus jätetään Simon kunnalle kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Hakemukseen liitetään kopio työsopimuksesta ja mahdollisesta TE-toimiston tekemästä myönteisestä palkkatukipäätöksestä. Hakemukset käsitellään ja hyväksytään ehdot täyttävien osalta saapumisjärjestyksessä sekä talousarviossa vuosittain vahvistettujen määrärahojen puitteissa. SimoRekry-tuki maksetaan kuukausittain jälkikäteen työnantajan lähettämän hyväksyttävän tilityshakemuksen perusteella. Tilityksen liitteenä tulee esittää jäljennös mahdollisesta palkkatukipäätöksestä sekä palkkatuen maksatushakemuksesta sekä tosite palkan ja sivukulujen maksamisesta tilitettävältä ajalta.

SimoRekry-hakemukset sekä tilityslomake liitteineen toimitetaan osoitteella:

Simon kunta, Työllisyyspalvelut

Jenssintie 2

95200 Simo

Lisätietoja työsuunnittelijalta.

Työpaja

Työpajatoiminta on suunnattu kaikenikäisille simolaisille työttömille ja opiskelijoille. Ohjaajan tuella voidaan yhdessä suunnitella eri vaihtoehtoja omalle opinto- ja työllistämispolulle. Yhdessä mietitään valmentujan vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita. Työpajalle voi tulla työkokeiluun, palkkatuettuun työhön tai kuntouttavaan työtoimintaan. Työpajalla on mahdollista suorittaa myös opintoja. Ryhmätoiminnan lisäksi henkilökunta tarjoaa yksilövalmennusta.

Kesätyö

Tänä vuonna myös 17-vuotiaat simolaiset nuoret saavat mahdollisuuden kesätyöseteliin!

 

Kemin Seudun Osuuspankki tukee nuorten kesätyöllistymistä 400 € arvoisella kesätyösetelillä/nuori.

Tuki myönnetään 8 simolaiselle nuorelle, tuen saajat arvotaan.

Voit hakea Op:n kesätyöseteliä, jos täytät 17-vuotta tämän kalenterivuoden aikana.

Op:n kesätyösetelillä voit työllistyä Simon kuntaan, yhdistyksiin tai yrityksiin.

Hae Op:n kesätyöseteliä 18.4.2022 klo 23 mennessä laittamalla yhteystietosi sähköpostilla kunnan työsuunnittelijalle.

 

Simon kunnan 9-luokkalaisille jaetaan keväällä 300 € arvoinen kesätyöseteli, jonka avulla nuori voi työllistyä Simon kunnalle, järjestöihin, yritykseen, yhdistykselle, seuraan tai säätiöön.

Kesätyösetelillä ei voi työllistyä valtiolle, muihin kuntiin kuin Simoon eikä omaan tai sukulaisen perheeseen. Työnantajan tulee maksaa nuorelle työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa.

Kesätyösetelillä voi työllistyä esim. kahdeksi viikoksi. Kesätyösetelin voi käyttää myös pidempään työsuhteeseen, mutta kesätyösetelin arvo ei nouse.

Nuoren työntekijän työstä pidetään työaikakirjanpitoa työaikalomakkeella. Työnantaja palauttaa työaikalomakkeen ja kesätyösetelin Simon kuntaan työsuunnittelijalle syyskuun loppuun mennessä. Simon kunta maksaa kesätyösetelin arvon 300 € tukea työnantajalle nuoren palkkauskustannuksiin.

Hae Simon kunnan kesätyöpaikkaa maaliskuun loppuun mennessä. Lisätietoja antaa työsuunnittelija.


Katso myös