Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset

Simon kunnan kotisivuilla kunnan virallisella ilmoitustaululla julkaistaan ne ilmoitukset, jotka lainsäädäntö edellyttää julkaistavaksi.

 

Julkiseksi asetettavat ilmoitukset ja kuulutukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne Simon kunnan kotisivuilla Ajankohtaiset kuulutukset -sivulla: Ajankohtaista | Simon kunta

Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat on luettavissa Simon kunnan kotisivuilla Esityslistat ja pöytäkirjat -julkaisupalvelussa:  Dynasty tietopalvelu : Simon kunta (oncloudos.com)

Julkiseksi asetettavat viranhaltijapäätökset julkaistaan Simon kunnan kotisivuilla Viranhaltijapäätökset -julkaisupalvelussa: Dynasty tietopalvelu : Simon kunta (oncloudos.com)

 

Tausta ja lainsäädäntö:

Kunnan on käytettävä viestinnässään ensisijaisesti sähköisiä kanavia. Lisäksi kunta voi päättää julkaista ilmoituksiaan myös muulla tavalla, esimerkiksi ilmoitustaululla.

Ilmoitusten on oltava verkossa 14 vuorokautta. Tämän jälkeen vähintään ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava verkosta.

Verkossa on oltava saatavilla ainakin seuraavat kuntaan liittyvät tiedot:

 • kuntastrategia
 • hallintosääntö
 • talousarvio ja -suunnitelma
 • tilinpäätös
 • tarkastuslautakunnan arviointikertomus
 • tilintarkastuskertomus
 • kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset
 • konserniohje
 • luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset
 • luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet
 • palveluista perittävät maksut.

Lisäksi monet kunnat julkaisevat esityslistat, pöytäkirjat ja monet ilmoitukset sähköisesti omilla verkkosivuillaan sikäli kuin asiakirjoissa ei ole salassa pidettävää tietoa.

Kuntalaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410

 

 

 

Lisätietoa

 


Katso myös