Päätöksenteko

Hallinnon organisaatiorakenne

Kunnanvaltuusto on kunnan ylin päättävä toimielin. Valtuusto ohjaa toimintaa käyttäen taloudellista valtaa vuosittain esimerkiksi talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudesta, valmistelee valtuuston päätettäväksi tulevat asiat, huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta.

Simon kunnan hallinto toimii kunnanjohtajan alaisuudessa. Hallinto on jaettu kolmeen palvelualueeseen: keskushallintopalvelut, sivistyspalvelut ja tekniset palvelut.

Kunnanhallitus

Simon kunnanhallitus vuosina 2021-2025.

Niskala Lauri

Puheenjohtaja

lauri.niskala@simo.fi

Yrittäjä
Keskusta

Hamari Helvi

Varapuheenjohtaja

helvi.hamari@simo.fi

Terveydenhoitaja
Vasemmistoliitto

Alanaatu-Haapaniemi Leena

leena.alanaatu-haapaniemi@simo.fi

Varhaiskasvatuksen opettaja
Keskusta

Böök Tuomo

tuomo.book@simo.fi

Yrittäjä
Perussuomalaiset

Leinonen Tuomo

tuomo.leinonen@simo.fi

Maatalousyrittäjä
Keskusta

Posti Harri

harri.posti@simo.fi

Toimitusjohtaja
Keskusta

Veittikoski Niina

niina.veittikoski@simo.fi

Yrittäjä
Kokoomus

 

 


Kunnanvaltuusto

Tavia Esko

Puheenjohtaja

esko.tavia@simo.fi

kunnanjohtaja, eläkeläinen

Keskusta

 

Simoska Raimo

I varapuheenjohtaja

raimo.simoska@simo.fi

Sähköasentaja, eläkeläinen
Keskusta

Korpikoski Terho

II varapuheenjohtaja

terho.korpikoski@simo.fi

Koneenrakennusteknikko, kone- ja laiteasentaja
Perussuomalaiset

Alanaatu-Haapaniemi Leena

leena.alanaatu-haapaniemi@simo.fi

Varhaiskasvatuksen opettaja
Keskusta

Aalto Ilkka

ilkka.aalto@simo.fi

Eläkeläinen
Kokoomus

Böök Tuomo

tuomo.book@simo.fi

Yrittäjä
Perussuomalaiset

Halttu Eero

eero.halttu@simo.fi

Kunnossapitoasentaja
Vasemmistoliitto

Hamari Helvi

helvi.hamari@simo.fi

Terveydenhoitaja
Vasemmistoliitto

Kaarnalinna Saara

saara.kaarnalinna@simo.fi

Palveluohjaaja, sosionomi AMK
Keskusta

Kalmakoski Jouni

jouni.kalmakoski@simo.fi

Hitsaaja-levyseppä
Vasemmistoliitto

Leinonen Tuomo

tuomo.leinonen@simo.fi

Maatalousyrittäjä
Keskusta

Pajari Jani

jani.pajari@simo.fi

Yrittäjä
Kokoomus

Posti Harri

harri.posti@simo.fi

Toimitusjohtaja
Keskusta

Puotiniemi Tiina

tiina.puotiniemi@simo.fi

Toiminnanohjaaja
Perussuomalaiset

Sankala Joonas

joonas.sankala@simo.fi

Ahtaaja, poromies
Keskusta

Veittikoski Anu

anu.veittikoski@simo.fi

Yrittäjä
Keskusta

Vääräkangas Kaisa

kaisa.vaarakangas@simo.fi

Palvelusihteeri
Keskusta


Lautakunnat

Lautakunnat vuosille 2021-2025

Tarkastuslautakunta
Pj Jouni Kalmakoski
Jäsenet: Joonas Sankala (Vpj), Helena Hamari, Maiju Tihinen, Markku Tähjä

Keskusvaalilautakunta
Pj Anu Veittikoski
Jäsenet: Aila Hiltula(Vpj), Esa Haapaniemi, Janne Järnfors, Kimmo Laisalmi

Sivistyslautakunta
Pj Kaisa Vääräkangas
Jäsenet: Saara Kaarnalinna (Vpj) Ville Eskola, Janne Järnfors, Minna Karhu, Eino Martimo, Anu Veittikoski

Tekninen lautakunta
Pj Raimo Simoska
Jäsenet: Eero Halttu (Vpj), Lotta Nurmela, Jani Pajari, Veli Martimo, Raakel Marttila, Anu Veittikoski


Katso myös