Päätöksenteko

Hallinnon organisaatiorakenne

Kunnanvaltuusto on kunnan ylin päättävä toimielin. Valtuusto ohjaa toimintaa käyttäen taloudellista valtaa vuosittain esimerkiksi talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudesta, valmistelee valtuuston päätettäväksi tulevat asiat, huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta.

Simon kunnan hallinto toimii kunnanjohtajan alaisuudessa. Hallinto on jaettu kolmeen palvelualueeseen: keskushallintopalvelut, sivistyspalvelut ja tekniset palvelut.

Kunnanhallitus

Simon kunnanhallitus vuosina 2021-2025.

Niskala Lauri

Puheenjohtaja

Yrittäjä
Keskusta

lauri.niskala@simo.fi

Hamari Helvi

Varapuheenjohtaja

Terveydenhoitaja
Vasemmistoliitto

helvi.hamari@simo.fi

Alanaatu-Haapaniemi Leena

Varhaiskasvatuksen opettaja
Keskusta

leena.alanaatu-haapaniemi@simo.fi

Böök Tuomo

Yrittäjä
Perussuomalaiset

tuomo.book@simo.fi

Leinonen Tuomo

Maatalousyrittäjä
Keskusta

tuomo.leinonen@simo.fi

Posti Harri

Toimitusjohtaja
Keskusta

harri.posti@simo.fi

Veittikoski Niina

Yrittäjä
Kokoomus

 

 

niina.veittikoski@simo.fi


Kunnanvaltuusto

Tavia Esko

Puheenjohtaja

esko.tavia@simo.fi

kunnanjohtaja, eläkeläinen

Keskusta

 

Simoska Raimo

I varapuheenjohtaja

Sähköasentaja, eläkeläinen
Keskusta

raimo.simoska@simo.fi

Korpikoski Terho

II varapuheenjohtaja

Koneenrakennusteknikko, kone- ja laiteasentaja
Perussuomalaiset

terho.korpikoski@simo.fi

Alanaatu-Haapaniemi Leena

Varhaiskasvatuksen opettaja
Keskusta

leena.alanaatu-haapaniemi@simo.fi

Aalto Ilkka

Eläkeläinen
Kokoomus

ilkka.aalto@simo.fi

Böök Tuomo

Yrittäjä
Perussuomalaiset

tuomo.book@simo.fi

Halttu Eero

Kunnossapitoasentaja
Vasemmistoliitto

eero.halttu@simo.fi

Hamari Helvi

Terveydenhoitaja
Vasemmistoliitto

helvi.hamari@simo.fi

Kaarnalinna Saara

Palveluohjaaja, sosionomi AMK
Keskusta

saara.kaarnalinna@simo.fi

Kalmakoski Jouni

Hitsaaja-levyseppä
Vasemmistoliitto

jouni.kalmakoski@simo.fi

Leinonen Tuomo

Maatalousyrittäjä
Keskusta

tuomo.leinonen@simo.fi

Pajari Jani

Yrittäjä
Kokoomus

jani.pajari@simo.fi

Posti Harri

Toimitusjohtaja
Keskusta

harri.posti@simo.fi

Puotiniemi Tiina

Toiminnanohjaaja
Perussuomalaiset

tiina.puotiniemi@simo.fi

Sankala Joonas

Ahtaaja, poromies
Keskusta

joonas.sankala@simo.fi

Veittikoski Anu

Yrittäjä
Keskusta

anu.veittikoski@simo.fi

Vääräkangas Kaisa

Palvelusihteeri
Keskusta

kaisa.vaarakangas@simo.fi


Lautakunnat

Lautakunnat vuosille 2021-2025

Tarkastuslautakunta
Pj Jouni Kalmakoski
Jäsenet: Joonas Sankala (Vpj), Helena Hamari, Maiju Tihinen, Markku Tähjä

Keskusvaalilautakunta
Pj Anu Veittikoski
Jäsenet: Aila Hiltula(Vpj), Esa Haapaniemi, Janne Järnfors, Kimmo Laisalmi

Sivistyslautakunta
Pj Kaisa Vääräkangas
Jäsenet: Saara Kaarnalinna (Vpj) Ville Eskola, Janne Järnfors, Minna Karhu, Eino Martimo, Anu Veittikoski

Tekninen lautakunta
Pj Raimo Simoska
Jäsenet: Eero Halttu (Vpj), Lotta Nurmela, Jani Pajari, Veli Martimo, Raakel Marttila, Anu Veittikoski


Katso myös