Maatalousyrittäjyys

Maataloustoimi

Maataloustoimistossa hoidetaan maaseutuyritysten asioita esim. neuvotaan maataloustukien hakemisessa, rekisteröitymisessä eläintenpitäjäksi ja rahoitusasioissa. Toiminnan painopiste on maaseutuelinkeinojen perusedellytysten turvaaminen sekä työpaikkojen säilyttäminen maaseutualueella.

Maatalouden tuki ja kehittäminen

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen tehtävänä on hallinnoida sekä vastata kansallisten ja EU-rahoitteisten viljelijätukien kuntatason tehtävistä yhteistyössä ruokaviraston kanssa Simon, Tornion, Tervolan, Ranuan, Keminmaan, Rovaniemen ja Kemin alueella.

Maaseutuhallinto auttaa muun muassa tilakauppojen ja maatilojen sukupolvenvaihdosten suunnittelussa sekä muissa tilojen kehittämisasioissa. Kehittämistyöhön kuluu myös Simon kunnan myöntämien avustusten hallinnointi käytettävissä olevan määrärahan puitteissa.

 

Avustukset

  • karjanjalostus-, talous-, investointi-, maksuvalmius-, rakentamissuunnitelmakustannukset
  • lomituskustannukset
  • tuotantoeläinlääkintäkustannukset

Vahinkokorvaukset

Valtion rauhoittamien lajien aiheuttamat vahingot esim. kurkien, hirvieläinten ja suurpetojen aiheuttamat vahingot.

Korvaushakemukset toimitetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Lisätietoa ruokaviraston sivuilta.

Lomituspalvelut

Simon kunnan lomatoimen hallintoa hoitaa Muhoksen kunta. Lomituspalvelujen piiriin kuuluvalla maatalousyrittäjällä on mahdollisuus saada lomittaja vuosiloma- ja sijaisapulomitukseen sekä maksulliseen lomitukseen. Kunta tukee viljelijöiden maksullista lomitusta. Tuki maksetaan kalenterivuoden aikana käytetyistä tunneista de minimis – tukena eli vähämerkityksellisenä tukena.

Maatalousyrittäjien lakisääteiset lomituspalvelut mahdollistavat yrittäjien vuosilomat, perhevapaat, koulutukset sekä tapaturmista ja sairauksista toipumisen.

Yhteystiedot

Tarja Väärälä

Maaseutuasiamies

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen Simon toimipaikka
Simon kunnanvirasto
Ratakatu 6, 1 krs.

Toimistopäivä Simossa vaihtelee ja viikottaisesta toimistopäivästä saa tiedon maaseutuasiamieheltä

Muhoksen kunta lomituspalvelut
Jussilantie 4a, 91500 Muhos

Postiosoite

Muhoksen kunta/ lomituspalvelut

PL 39

91501 Muhos


Katso myös