Yleiskaavat

Voimassa olevat kaavat

 • Maksniemen osayleiskaava, hyväksytty 1979, oikeusvaikutukseton.
 • Asemanseudun osayleiskaava, hyväksytty 1983, oikeusvaikutukseton. Osayleiskaavan E4-tien merenpuoleiselle alueelle vahvistettu Simoniemi-Simonkylä yleiskaava 2003.
 • Simoniemen – Viantien osayleiskaava, hyväksytty 1987, oikeusvaikutukseton. Osayleiskaavan E4-tien merenpuoleiselle alueelle vahvistettu Simoniemi-Simonkylä yleiskaava 2003.
 • Merenrannikon yleiskaava, vahvistettu 1998, oikeusvaikutteinen
 • Merenrannikon yleiskaavan muutos Kantolanharjun alueelle hyväksytty 17.12.2001.
 • Simojoen yleiskaava, hyväksytty 24.7.2000, oikeusvaikutteinen.
 • Simojoen yleiskaavan viimeinen muutos hyväksytty 18.06.2012.
 • Simoniemi-Simonkylän yleiskaava, hyväksytty 27.1.2003, oikeusvaikutteinen.
 • Merenrannikon yleiskaavan muutos Ykskuusessa hyväksytty 16.6.2014.
 • Tuulivoimaosayleiskaavat, Leipiö Halmekangas ja Onkalo, hyväksytty 6.10.2014.
 • Leipiön tuulivoimapuiston laajennuksen osayleiskaava, hyväksytty 26.2.2018.
 • Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimaosayleiskaava, hyväksytty 06.02.2017.
 • Karsikkoniemen osayleiskaava, hyväksytty 1.10.2018 § 43.
 • Simoniemen osayleiskaavan muutos ja laajennus, hyväksytty 10.12.2018, § 74.

Simojoen yleiskaavan muutos

 • kaavoitustyö päätetty käynnistää uudelleen 3.9.2018
 • vireilletulo kuulutettu nähtäville 8.9.2018
 • osallistumis- ja arviointisuunnitelmä nähtävillä 10.9.-12.10.2018
 • kh 27.5.2019 kaavaluonnos nähtäville 3.6.-5.8.2019
 • kh 20.1.2020 kaavaehdotus nähtäville 3.2.-9.3.2020
 • kv 07.06.2021 kaava hyväksytty

Katso myös