Yleiskaavat

Voimassa olevat kaavat

 • Maksniemen osayleiskaava, hyväksytty 1979, oikeusvaikutukseton.
 • Asemanseudun osayleiskaava, hyväksytty 1983, oikeusvaikutukseton. Osayleiskaavan E4-tien merenpuoleiselle alueelle vahvistettu Simoniemi-Simonkylä yleiskaava 2003.
 • Simoniemen – Viantien osayleiskaava, hyväksytty 1987, oikeusvaikutukseton. Osayleiskaavan E4-tien merenpuoleiselle alueelle vahvistettu Simoniemi-Simonkylä yleiskaava 2003.
 • Merenrannikon yleiskaava, vahvistettu 1998, oikeusvaikutteinen
 • Merenrannikon yleiskaavan muutos Kantolanharjun alueelle hyväksytty 17.12.2001.
 • Simojoen yleiskaava, hyväksytty 24.7.2000, oikeusvaikutteinen. Kumottu 28.3.2022 muilta osin kuin Simojoen yleiskaavamuutoksen voimaantulossa rajattujen valitusten alaisten sekä takaisin valmisteluun palautettujen kiinteistöjen osalta
 • Simoniemi-Simonkylän yleiskaava, hyväksytty 27.1.2003, oikeusvaikutteinen.
 • Merenrannikon yleiskaavan muutos Ykskuusessa hyväksytty 16.6.2014.
 • Tuulivoimaosayleiskaavat, Leipiö Halmekangas ja Onkalo, hyväksytty 6.10.2014.
 • Leipiön tuulivoimapuiston laajennuksen osayleiskaava, hyväksytty 26.2.2018.
 • Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimaosayleiskaava, hyväksytty 06.02.2017.
 • Karsikkoniemen osayleiskaava, hyväksytty 1.10.2018 § 43.
 • Simoniemen osayleiskaavan muutos ja laajennus, hyväksytty 10.12.2018, § 74.
 • Simojoen yleiskaavan muutos, voimaantulo 28.3.2022 poislukien valituksen alaiset sekä takaisin valmisteluun palautuneet kiinteistöt. Valituksen kohteena olleiden kiinteistöjen osalta voimaantulo 28.09.2023.

Vireillä olevat kaavat

Leilisuon tuulivoimapuiston osayleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi

 • kaavoitustyö päätetty käynnistää 18.01.2021
 • vireilletulo kuulutettu 8.12.2021
 • osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma nähtävillä 8.12.2021 – 21.1.2022
 • yleiskaavan valmisteluaineisto ja ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtäville 26.10.2023
 • yleisötilaisuus 29.11.2023 klo 17:00 – 19:00


Lyypäkin tuulivoimapuiston osayleiskaava

 • kaavoitustyö päätetty käynnistää 19.10.2020
 • vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma nähtävillä 11.5. – 10.6.2022
 • yleisötilaisuus Alaniemen kylätalolla 19.5.2022

 

Lapinkosken yleiskaava

 • kaavoitustyö päätetty käynnistää kh 04.09.2023
 • vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 14.09.2023
 • valmisteluvaiheen aineisto nähtäville 6.6.2024

 

Harjusrannan yleiskaava

 • kaavoitustyö päätetty käynnistää kh 04.09.2023
 • vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 14.09.2023
 • valmisteluvaiheen aineisto nähtäville 6.6.2024

 

Ruonasuon tuulivoimaosayleiskaava

 • kaavoitustyö päätetty käynnistää kh 04.09.2023
 • vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 14.09.2023

 

Lakkasuon tuulivoimaosayleiskaava

 • kaavoitustyö päätetty käynnistää kh 27.06.2022
 • vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 3.5. – 3.6.2024
 • yleisötilaisuus kunnanvirastolla 23.5.2024 klo 17:00 – 19:00, osallistua voi myös etäyhteydellä

 

 


Katso myös