Yleiskaavat

Voimassa olevat kaavat

 • Maksniemen osayleiskaava, hyväksytty 1979, oikeusvaikutukseton.
 • Asemanseudun osayleiskaava, hyväksytty 1983, oikeusvaikutukseton. Osayleiskaavan E4-tien merenpuoleiselle alueelle vahvistettu Simoniemi-Simonkylä yleiskaava 2003.
 • Simoniemen – Viantien osayleiskaava, hyväksytty 1987, oikeusvaikutukseton. Osayleiskaavan E4-tien merenpuoleiselle alueelle vahvistettu Simoniemi-Simonkylä yleiskaava 2003.
 • Merenrannikon yleiskaava, vahvistettu 1998, oikeusvaikutteinen
 • Merenrannikon yleiskaavan muutos Kantolanharjun alueelle hyväksytty 17.12.2001.
 • Simojoen yleiskaava, hyväksytty 24.7.2000, oikeusvaikutteinen. Kumottu 28.3.2022 muilta osin kuin Simojoen yleiskaavamuutoksen voimaantulossa rajattujen valitusten alaisten sekä takaisin valmisteluun palautettujen kiinteistöjen osalta
 • Simojoen yleiskaavan viimeinen muutos hyväksytty 18.06.2012.
 • Simoniemi-Simonkylän yleiskaava, hyväksytty 27.1.2003, oikeusvaikutteinen.
 • Merenrannikon yleiskaavan muutos Ykskuusessa hyväksytty 16.6.2014.
 • Tuulivoimaosayleiskaavat, Leipiö Halmekangas ja Onkalo, hyväksytty 6.10.2014.
 • Leipiön tuulivoimapuiston laajennuksen osayleiskaava, hyväksytty 26.2.2018.
 • Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimaosayleiskaava, hyväksytty 06.02.2017.
 • Karsikkoniemen osayleiskaava, hyväksytty 1.10.2018 § 43.
 • Simoniemen osayleiskaavan muutos ja laajennus, hyväksytty 10.12.2018, § 74.
 • Simojoen yleiskaavan muutos, voimaantulo 28.3.2022 poislukien valituksen alaiset sekä takaisin valmisteluun palautuneet kiinteistöt

Vireillä olevat kaavat

Simojoen yleiskaavan muutos

 • kv 10.1.2022 yleiskaava hyväksytty uudelleen oikaisukehotuksen johdosta
 • kh 28.3.2022 Simojoen yleiskaava määrätty tulemaan voimaan poislukien päätöksessä mainitut valituksen alaiset kiinteistöt sekä kiinteistöt joiden osalta kaava palautuu takaisin valmisteluun


Leilisuon tuulivoimapuiston osayleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi

 • kaavoitustyö päätetty käynnistää 18.01.2021
 • vireilletulo kuulutettu 8.12.2021
 • osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma nähtävillä 8.12.2021 – 21.1.2022
 • yleisötilaisuus Simon virastotalon valtuustosalissa 21.12.2021


Lyypäkin tuulivoimapuiston osayleiskaava

 • kaavoitustyö päätetty käynnistää 19.10.2020
 • vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma nähtävillä 11.5. – 10.6.2022
 • yleisötilaisuus Alaniemen kylätalolla 19.5.2022

 

Lapinkosken yleiskaava

 • kaavoitustyö päätetty käynnistää kh 04.09.2023
 • vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 14.09.2023

 

Harjusrannan yleiskaava

 • kaavoitustyö päätetty käynnistää kh 04.09.2023
 • vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 14.09.2023

 

Ruonasuon tuulivoimaosayleiskaava

 • kaavoitustyö päätetty käynnistää kh 04.09.2023
 • vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 14.09.2023

Yhteystiedot

Ilkka Soukka

Tekninen johtaja

Leila Antinoja

Toimistosihteeri

Lisätietoa

Simojoen yleiskaava,hyväksytty kv 10.1.2022, voimaan kh 28.3.2022

Leilisuon tuulivoimapuiston osayleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi

Lyypäkin tuulivoimapuiston osayleiskaava

Lapinkosken yleiskaava

Harjusrannan yleiskaava

Ruonasuon tuulivoimaosayleiskaava


Katso myös