Nuohous

Rakennuksen omistajan tai haltijan yleisten tilojen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassa olevien tilojen osalta on huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit nuohotaan sekä ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot huolletaan ja puhdistetaan määrävälein.

Nuohouskerrat

Kerran vuodessa nuohotaan kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimivat sekä yksinomaan kevytöljykäyttöiset tulosijat hormeineen. Suuluukuttoman takan tulipesän, keskuslämmityskattilan ja lämminilmakehittimen tulipesän ja tulipinnan nuohooja puhdistaa vain, mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä nuohoojan kanssa erikseen sopii.

Kerran kolmessa vuodessa nuohotaan yksityisen loma-asunnon ja sen saunan tulisijat hormeineen. Nuohous on suoritettava loma-asunnon pääasiallisena käyttöaikana. Ympärivuotisessa käytössä olevan loma-asunnon tulisijat ja hormit nuohotaan käytettävän polttoaineen mukaan joka vuosi tai joka toinen vuosi.

Kaasukäyttöisten tulisijojen ja hormien kunto tarkastetaan palotarkastuksissa ja tarvittaessa ne määrätään nuohottovaksi.

 

Poikkeustapaukset

Pelastusviranomainen voi paloturvallisuussyistä määrätä, että nuohous on suoritettava useamminkin kuin edellä on sanottu. Pelastusviranomainen voi yksittäisten kohteiden osalta antaa luvan siihen, että nuohouksen suorittaa joku muukin kuin piirinuohooja. Tällä tarkoitetaan yleensä isompia laitoksia, joissa on puhdistusvälineet.

 

Nuohoustaksa

Lapin liitto, pelastuslautakunta päättää kulloinkin käytössä olevan nuohoustaksan, jota nuohoojan tulee noudattaa.

Yhteystiedot

Martti Kalmakoski

Palotarkastaja

Simon kunnan alueella nuohouksia suorittaa:

MR-NUOHOUS OY
Markku Roudasmaa, Kemi
Puh. 040 762 7168

Nuohouspalvelu Juha Peltoniemi, Kemi
Puh. 040 567 4389

NUOHOUS TMI T. LAPPALAINEN
Teuvo Lappalainen, Keminmaa
Puh. 040 068 9581


Katso myös