Nuohous

Rakennuksen omistajan tai haltijan yleisten tilojen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassa olevien tilojen osalta on huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit nuohotaan sekä ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot huolletaan ja puhdistetaan määrävälein.

Nuohouskerrat

Kerran vuodessa nuohotaan kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimivat sekä yksinomaan kevytöljykäyttöiset tulosijat hormeineen. Suuluukuttoman takan tulipesän, keskuslämmityskattilan ja lämminilmakehittimen tulipesän ja tulipinnan nuohooja puhdistaa vain, mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä nuohoojan kanssa erikseen sopii.

Kerran kolmessa vuodessa nuohotaan yksityisen loma-asunnon ja sen saunan tulisijat hormeineen. Nuohous on suoritettava loma-asunnon pääasiallisena käyttöaikana. Ympärivuotisessa käytössä olevan loma-asunnon tulisijat ja hormit nuohotaan käytettävän polttoaineen mukaan joka vuosi tai joka toinen vuosi.

Kaasukäyttöisten tulisijojen ja hormien kunto tarkastetaan palotarkastuksissa ja tarvittaessa ne määrätään nuohottavaksi.

Poikkeustapaukset

Pelastusviranomainen voi paloturvallisuussyistä määrätä, että nuohous on suoritettava useamminkin kuin edellä on sanottu.

 


Katso myös