Elinkeinollinen hanketoiminta

Simo – yritystoiminnan tuleva piilaakso

Hankkeessa laaditaan toimenpidesuunnitelma Asemakylän teollisuusalueen onnistuneelle laajennukselle. Matkailullisten palvelujen kehittämisen osalta hankkeessa keskitytään Simoniemen satama-alueen kehittämiseen. Hankkeessa selvitetään myös Karsikon teollisuusalueen yritystoiminnallisia valmiuksia.

Hankeaika: 6/2020 -8/2022. Hanke on saanut avustusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta / Euroopan Aluekehitysrahastosta.

Yhteystiedot

Jari Juusola

Elinkeinokoordinaattori


Katso myös