Asemakaavat

Voimassa olevat asemakaavat

 • Asemakylän asemakaava-alue, kaava vahvistettu useilla eri päätöksillä. Viimeinen muutos on hyväksytty 09.08.2021.
 • Maksniemen asemakaava-alue, kaava vahvistettu useilla eri päätöksillä. Viimeinen muutos on hyväksytty 26.2.2018
 • Leuannokan asemakaava, lainvoimainen 27.04.2023

Voimassa olevat ranta-asemakaavat

 • Laitakarin ranta-asemakaava, vahvistettu 1983
 • Harvakarin ranta-asemakaava, vahvistettu 1988
 • Louekarin ranta-asemakaava, vahvistettu 1988

Vireillä olevat kaavat

Paanuniemen ranta-asemakaava Karsikossa

 • kaavoitustyö päätetty käynnistää 20.12.2021
 • vireilletulo kuulutettu 12.1.2022
 • osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 12.1.-11.2.2022
 • Kunnanhallitus päätti 4.9.2023 § 224 keskeyttää ranta-asemakaavan käsittelyn
  Kaikkien osallisten tässä vaiheessa jättämät mielipiteet ja lausunnot huomioidaan, kun kaavoitus jatkuu.Valmisteluvaiheen aineiston nähtävillepanosta kuulutetaan, kun kaavoitusta kunnanhallituksen päätöksellä jatketaan.


Maksniemen Pihatien asemakaavamuutos

 • kaavoitustyö päätetty käynnistää kh 23.9.2019
 • vireilletulo kuulutettu nähtäville 8.4.2020
 • kaavaehdotus nähtävillä 26.10.-25.11.2022
 • kunnanhallitus 4.9.2023 esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi

 

Hittikan teollisuusalueen asemakaavalaajennus

 • kaavoitustyö päätetty käynnistää kh 27.2.2023
 • vireilletulo kuulutettu nähtäville 14.09.2023

 

Sänkelän alueen asemakaavalaajennus

 • kaavoitustyö päätetty käynnistää kh 16.05.2022
 • vireilletulo kuulutettu nähtäville 14.09.2023

 

Karsikon ja Saarenrannan välisen yhdystien asemakaava

 • kaavoitustyö päätetty käynnistää kh 06.02.2023
 • vireilletulo ja valmistelumateriaalit nähtäville 14.09.2023

 

Oravantien asemakaavamuutos

 • kaavoitustyö päätetty käynnistää teknisenä muutoksena
 • vireilletulo ja valmistelumateriaalit nähtäville 14.09.2023

Yhteystiedot

Ilkka Soukka

Tekninen johtaja

Leila Antinoja

Toimistosihteeri

Leuannokan asemakaava

Pihatien asemakaavamuutos

Paanuniemen ranta-asemakaava Karsikossa

Asemanseudun asemakaava-alueen laajennus, Hittikan teollisuusalue

Sänkelän asemakaavan laajentaminen

Karsikon ja Saarenrannan välisen yhdystien asemakaava

Oravantien asemakaavamuutos


Katso myös