Asemakaavat

Voimassa olevat asemakaavat

 • Asemakylän asemakaava-alue, kaava vahvistettu useilla eri päätöksillä. Viimeinen muutos on hyväksytty 09.08.2021.
 • Maksniemen asemakaava-alue, kaava vahvistettu useilla eri päätöksillä. Viimeinen muutos on hyväksytty 11.09.2023.
 • Leuannokan asemakaava, lainvoimainen 27.04.2023

Voimassa olevat ranta-asemakaavat

 • Laitakarin ranta-asemakaava, vahvistettu 1983
 • Harvakarin ranta-asemakaava, vahvistettu 1988
 • Louekarin ranta-asemakaava, vahvistettu 1988

Vireillä olevat kaavat

Paanuniemen ranta-asemakaava Karsikossa

 • kaavoitustyö päätetty käynnistää 20.12.2021
 • vireilletulo kuulutettu 12.1.2022
 • osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 12.1.-11.2.2022
 • Kunnanhallitus päätti 4.9.2023 § 224 keskeyttää ranta-asemakaavan käsittelyn
  Kaikkien osallisten tässä vaiheessa jättämät mielipiteet ja lausunnot huomioidaan, kun kaavoitus jatkuu.Valmisteluvaiheen aineiston nähtävillepanosta kuulutetaan, kun kaavoitusta kunnanhallituksen päätöksellä jatketaan.

 

Hittikan teollisuusalueen asemakaavalaajennus

 • kaavoitustyö päätetty käynnistää kh 27.2.2023
 • vireilletulo kuulutettu nähtäville 14.09.2023
 • valmistelumateriaali nähtäville 26.10.2023
 • ehdotusmateriaali nähtäville 16.5.2024

 

Oravantien asemakaavamuutos

 • kaavoitustyö päätetty käynnistää teknisenä muutoksena
 • vireilletulo ja valmistelumateriaalit nähtäville 14.09.2023
 • ehdotusmateriaali nähtäville 16.5.2024

 

Sänkelän alueen asemakaavalaajennus

 • kaavoitustyö päätetty käynnistää kh 16.05.2022
 • vireilletulo kuulutettu nähtäville 14.09.2023
 • valmistelumateriaali nähtäville 16.5.2024

 

Karsikon ja Saarenrannan välisen yhdystien asemakaava

 • kaavoitustyö päätetty käynnistää kh 06.02.2023
 • vireilletulo ja valmistelumateriaalit nähtäville 14.09.2023

 

Karsikkoniemen osayleiskaavan TT-1 -alueen asemakaavoitus

 • kaavoitustyö päätetty käynnistää kh 4.9.2023
 • vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 16.5.2024

 

Simoniemen asemakaava

 • kaavoitustyö päätetty käynnistää kh 4.9.2023
 • vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 16.5.2024

 


Katso myös