Simon Vesihuolto Oy

Simon kunnan yleisenä vesi- ja viemärilaitoksena toimii Simon Vesihuolto Oy. Sen tehtävänä on toimittaa asiakkailleen riittävällä paineella hyvälaatuista vesijohtovettä sekä huolehtia jätevesistä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Toiminta-alueen laajennus Leuannokalla

Simon kunnan käynnistettyä asemakaavan laatimisen Maksniemen Leuannokalle, on Simon Vesihuolto Oy laatinut toiminta-alueensa laajennusta koskevan suunnitelman.

Kunnanvaltuusto on 11.04.2022 § 27 hyväksynyt toiminta-alueen laajennuksen.

Yleistä

Simon kunnan alueen kiinteistöistä 70 % on liittynyt Simon Vesihuolto Oy:n vesijohtoverkostoon. Liittyneitä kiinteistöjä on n. 1000 kpl ja kesämökkejä n. 225 kpl. Verkoston kokonaispituus on n. 250 km. Simon Vesihuolto Oy:n osakekannasta 80 % on Simon kunnalla ja loput 20 % yksityisillä. Maksniemen alueella sekä Alaniemen ja Valajanaavan kylillä toimii vesilaitoksena paikallinen vesiosuuskunta.

Simon Vesihuolto Oy on tehnyt riskinarviointia Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 04/2020.

Talousveteen kohdistuvat riskit liittyvät pääasiassa metsä- ja maatalouteen, liikenteen aiheuttamiin riskeihin, sähköverkon muuntajiin sekä porakaivoihin. Simon Vesihuollon vedenottamoista kaksi kuudesta on porakaivoja. Riskinarvioinnin sekä Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (683/2017) perusteella radon ja radioaktiivisuus otetaan mukaan vesilaitoksen viranomaisvalvontaan. Lisäksi Koukun alueella veden pH-arvo on hieman liian hapan (6,4). PH-arvoa seurataan säännöllisesti ja toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa.

Simon Vesihuolto Oy on tehnyt riskikartoitusta sekä riskien hallintakeinojen määrittämistä oman organisaation sekä viranomaisten välisenä yhteistyönä. Simon Vesihuolto Oy:n toimittama talousvesi on STM:n asetuksen (683/2017) laatuvaatimukset ja laatusuositukset täyttävää puhdasta juomavettä. Veden laatua tarkkaillaan säännöllisesti vesiturvallisuuden ja veden korkean laadun takaamiseksi.

Uudet liittyjät tekevät sopimuksen laitoksen kanssa kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen käytöstä. Sen lisäksi tonttijohdon rakentamissuunnitelmalle tulee hakea sijoitus- ja kaivuulupa. Ilmoitukset kiinteistön omistajan vaihdosta tehdään tehdään siirtolomakkeella.

Simon Vesihuolto Oy ei tee enää veden käyttösopimusta suoraan vuokralaisena olevien yksityishenkilöiden kanssa, vaan sopimus tehdään kiinteistön omistajan ja Simon Vesihuolto Oy:n välille. Vuokralaisen veden käytön maksuista vastaa kiinteistön omistaja.

Vuokralaisena olevan yrityksen kanssa tehdään jatkossakin vuokralaisen vedenkäyttösopimus. Sopimukseen tarvitaan kiinteistön omistajan kirjallinen suostumus.

Vesi- ja viemäriliittymät ovat siirtokelpoisia ja sisältävät arvonlisäveron.

Vesimittarilukeman ilmoittaminen

Pyydämme ilmoittamaan vesimittarin lukeman ensisijaisesti Kulutus-Webin kautta. Palvelun kautta saat myös tietoa kiinteistösi vedenkulutushistoriasta ja näet vuosiennusteen tulevista vesilaskuistasi. Palvelun kautta voit myös ilmoittaa laskutusosoitteen muutoksista.

Mikäli ilmoitat vesimittarin lukeman Kulutus-Webin kautta, mittarinlukukorttia ei tarvitse palauttaa. Lukema tulee tallentaa täysin kuutioin, eli samassa muodossa kuin edellinen lukema näkyy mittarinlukukortissanne. Sivun lopussa on esimerkkejä vesimittarin luennasta.

Mittarilukemaa tallennettaessa voit saada virheilmoituksen vuosikulutusarviosta poikkeavasta kulutuksesta. Ohjelma pyytää tarkistamaan lukeman, mikäli lukeman mukainen kulutus poikkeaa yli 25 % vuosikulutusarviosta. Jos poikkeama on huomattavan suuri, suosittelemme ottamaan yhteyttä toimistoomme.

Voit kirjautua palveluun kuluttajanumerolla (=kulutuspisteen numerolla) ja vesimittarin numerolla, jotka löytyvät laskusta sekä mittarinlukukortista. Kulutus-Webiin kannattaa ilmoittaa myös gsm-numero ja sähköpostiosoite niille varattuihin kenttiin.

Jatkossa pyydämme lähettämään mittarin lukemat ensisijaisesti tämän palvelun kautta. Vesimittarilukema tulee ilmoittaa kerran vuodessa.

Yhteystiedot

Ilkka Soukka

Toimitusjohtaja

Leila Antinoja

Toimistosihteeri

Arto Patokoski

Laitosmies

Petri Hämälistö

Laitosmies

Joni Alavesa

Laitosmies

Päivystys työajan ulkopuolella
Puh. 045 142 1411

Laitosmiesten sähköpostit
etunimi.sukunimi@simonvesihuolto.fi

Muiden sähköpostit
etunimi.sukunimi@simo.fi

Lisätietoa

Kulutus-Web


Katso myös