Simon lukio

Simon lukio antaa perinteistä lukio-opetusta, joka tukee opiskelijan yksilöllistä kasvua ja kypsymistä aikuusuuteen.

Opetuksessa koulu pyrkii siihen, että ylioppilastutkinnon suorittavat kaikki lukion aloittaneet ja että kaikilla on mahdollisuus jatkaa opintojaan lukion jälkeen kolmannen asteen oppilaitoksissa. Opintojenohjaukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Simon lukiossa on mahdollista suorittaa lukio-opintoja myös aikuisten opetussuunnitelman mukaan.

Simon lukio toimii samassa rakennuksessa Simon koulun yläluokkien kanssa. Osa luokkatiloista on yhteisiä perusopetuksen kanssa. Lukion ohjausryhmillä on omat kotiluokkansa rakennuksen toisessa kerroksessa.

Simon lukion kotisivuille pääset tästä.

Yhteystiedot

Simon lukio
Simontie 3, 95200 Simo

Sari Hekkanen-Olervo

Lukion rehtori


Katso myös