Kiinteistöverotus

Kiinteistön omistaja maksaa vuosittain kunnalle kiinteistöveroa kiinteistön arvon perusteella. Kiinteistön verotusarvo määrätään erikseen rakennuksen ja maapohjan osalta. Tonttia, eli maapohjaa, verotetaan yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan, ja vakituisia asuinrakennuksia oman veroprosentin mukaan. Kiinteistöveroa ei makseta metsästä eikä maatalousmaista. Verottomia ovat myös eräät yleiset alueet, kuten kadut ja torit. Kunnat päättävät vuosittaiset kiinteistöveroprosenttinsa.

 

Rajat, joiden välille kiinteistöveroprosentit voidaan lain mukaan määrätä, ovat seuraavat:

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 – 2,00
 • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,41 – 1,00
 • Muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 – 2,00
 • Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti enintään 3,10
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,00 – 6,00
 • Yleishyödylliset yhteisöt kiinteistöveroprosentti 0,00 – 2,00

 

Simon kunnanvaltuusto on päättänyt 14.11.2022 § 80 seuraavista veroprosenteista:

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,40
 • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,45
 • Muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,30
 • Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10
 • Yleishyödylliset yhteisöt kiinteistöveroprosentti 0,00

Katso myös