Simon koulu

Simon koulu on Aseman kylällä toimiva 1-9-luokkien yhtenäiskoulu. Koulu toimii kahdessa erillisessä rakennuksessa, vuosiluokat 1-6 sekä 7-9 omissa yksiköissään. Oppilaita on yhteensä 255, joista alaluokilla 114. Opettajia on yhteensä 27.

Yleistä

Simon koulussa tavoitteena on toimintakulttuuri, joka on avoin ja vuorovaikutteinen sekä tukee yhteistyötä niin koulun sisällä kuin kotien ja muun yhteiskunnan kanssa. Hyvän sosiaalisen vuorovaikutuksen tunnusmerkkinä ovat hyvät tavat sekä toista ihmistä kunnioittava käyttäytyminen. Toimivien ihmissuhteiden avulla pyritään luomaan myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon kehittymiselle otolliset olosuhteet.

 

Koulun tilojen käyttövuorot

Koulutilojen käyttövuoroja koskevat hakemukset tehdään lukuvuosittain elokuussa. Hakemuslomake toimitetaan koulun rehtorille.

Oppituntien ajat

1. tunti 8.00–9.15
2. tunti 9.30–10.45
Ruokailu 10.45–11.30
3. tunti 11.30–12.45
4. tunti 13.00–14.15

Yhteystiedot

Simon alakoulu 1–6 lk
Sahatie 4 B, 95200 Simo
Puh. 040 761 5936

Simon yläkoulu 7–9 lk
Simontie 3, 95200 Simo

Hanna Tikka

Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Seija Sunnari

Toimistosihteeri

Suvi Ylisuvanto

Toimistosihteeri

Simon alakoulu

Simon aamu- ja iltapäiväkerho


Katso myös