Nuoriso

Simon kunnan nuorisopalveluiden tarkoituksena on tukea simolaisten nuorten tervettä kasvua ja hyvinvointia tarjoamalla erilaisia toimintoja.

Nuorisotoimi

Nuorisotoimi järjestää lapsille ja nuorille avointa nuorisotilatoimintaa, teatteriesityksiä, erilaisia tapahtumia, discoja, yökahvilatoimintaa ja retkiä. Nuorisotoimen tehtäviin kuuluvat lisäksi ehkäisevä päihdetyö ja lasten/nuorten liikennekasvatus yhdessä kunnan muiden hallintokuntien kanssa sekä yhteistyö muiden lasten ja nuorten kanssa työskentelevien kanssa.

Simolaisilla nuorisojärjestöillä on mahdollisuus hakea vuosittain avustusta toimintansa järjestämiseen/ kehittämiseen. Hakuaika 31.3. ja avustushakemuslomake löytyy lomakkeista.
Simossa toimii nuorisovaltuusto.

Nuorisotilojen ja iltapäiväkerhotilojen käyttöä kerhotiloina haetaan vapaa-aikatoimistosta kirjallisesti.

Simon työpaja

Simon kunnan työpaja on aloittanut toimintansa v.1996, jolloin entinen kotiteollisuuskoulu muutettiin puutöihin soveltuvaksi työpajaksi. Työpajan toimintaa on laajennettu perustamalla työpajan yhteyteen erävarusteiden vuokrauspiste. Vuosittaisten hankesuunnitelmien avulla on toimintaa kehitetty ja samalla suunniteltu ja valmistettu uusia tuotteita.

Työpajalle on myönnetty OKM:n valtionosuuuskelpoisuus ja valtionosuutta on haettu hankkeisiin, joiden avulla työpajan esimiehen työpariksi on palkattu työpajaohjaaja/-kehittäjä.

Kehittämisohjaajan tehtävänä on ja on ollut suunnitella erilaisia kursseja, koulutuksia, tutustumiskäyntejä eri oppilaistoksiin ja työpaikkoihin sekä tukea valmennettavia eri elämähallintatilanteissa.

Simon työpajalle työllistytään palkkatuettuun työhön Te-palvelujen kautta. Myös työkokeilu, kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus, sosiaalihuoltolain avotyö ja koulutussopimus kuuluvat työpajan toimintoihin.

Yhteystiedot

Soile Vakkala

Vapaa-aikatoimenjohtaja

Henni Vartiainen

Vapaa-aikaohjaaja

Emilia Luukkonen

Etsivä nuorisotyöntekijä

Lisätietoa

Lanuti.fi


Katso myös