Vesilaitos 

Vesi- ja viemärilaitoksen tehtävänä on toimittaa asiakkailleen riittävällä paineella hyvälaatuista vesijohtovettä sekä huolehtia jätevesistä vesiensuojeluvaatimukset ja kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen.

Jätevesien käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolella säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Simon Vesihuolto Oy

Simon kunnan yleisenä vesi- ja viemärilaitoksena toimii Simon Vesihuolto Oy

Vesiosuuskunnat

Maksniemen alueella vesilaitoksena toimii Maksniemen vesiosuuskunta.

Toimitusjohtaja 
Markku Rimali
Puh. 0400 338 335
etunimi.sukunimi@pp.inet.fi


Alaniemen kylällä vesilaitoksena toimii Alaniemen vesiosuuskunta.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja                               Sihteeri
Minna Simoska                              Eero Simoska
Puh. 040 763 0007                        Pohjoispuolentie 284
                                                   95255 ALANIEMI

Vesilaitoshoitaja
Tuomo Simoska
Puh. 040 725 3304                     


Valajanaavalla toimii vesilaitoksena Valajanaavan vesiosuuskunta. 

Lisätietoja:
Puheenjohtaja
Kauko Viinamäki
Puh. (016) 269 186
Valajanaavantie 17
95270 YLIKÄRPPÄSimon vesihuolto Oy 

 

Kunnanvaltuusto on 16.11.2015 hyväksynyt

Simon Vesihuolto Oy:n toiminta-alueet:


Simoniemen ja Asemanseudun viemäriverkosto
Toiminta-alue

Maksniemen viemäriverkosto
Toiminta-alue

Jätevesien käsittely


Powered by WebUpdate