Yleiskaavat

Voimassa olevat kaavat

 • Maksniemen osayleiskaava, hyväksytty 1979, oikeusvaikutukseton.
 • Asemanseudun osayleiskaava, hyväksytty 1983, oikeusvaikutukseton. Osayleiskaavan E4-tien merenpuoleiselle alueelle vahvistettu Simoniemi-Simonkylä yleiskaava 2003.
 • Simoniemen - Viantien osayleiskaava, hyväksytty 1987, oikeusvaikutukseton. Osayleiskaavan E4-tien merenpuoleiselle alueelle vahvistettu Simoniemi-Simonkylä yleiskaava 2003.
 • Merenrannikon yleiskaava, vahvistettu 1998, oikeusvaikutteinen
 • Merenrannikon yleiskaavan muutos Kantolanharjun alueelle hyväksytty 17.12.2001.
 • Simojoen yleiskaava, hyväksytty 24.7.2000, oikeusvaikutteinen.
 • Simojoen yleiskaavan viimeinen muutos hyväksytty 18.06.2012.
 • Simoniemi-Simonkylän yleiskaava, hyväksytty 27.1.2003, oikeusvaikutteinen.
 • Merenrannikon yleiskaavan muutos Ykskuusessa hyväksytty 16.6.2014
 • Tuulivoimaosayleiskaavat, Leipiö Halmekangas ja Onkalo, hyväksytty 6.10.2014

Vireillä olevat kaavat:

 

Leipiön tuulivoimapuiston laajennuksen osayleiskaava

 • kunnanhallitus käynnistänyt 3.9.2015
 • osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 15.10.2015
 • luonnos nähtäville 14.12.2016-31.1.2017
 • yleisötilaisuus 12.1.2017

OAS Leipiön tuulivoimapuiston laajennuksen osayleiskaava 

Leipiön tuulivoimapuiston laajennuksen yleiskaava, luonnos

Kaavaselostus (valmisteluvaihe)

Havainnekuvat

Melu- ja varjostusmallinnukset

Arkeologinen inventointi

Luontoselvitys

 

 

Karsikkoniemen osayleiskaava

 • kunnanhallitus käynnistänyt 30.3.2015
 • osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 12.6.2015
 • luonnos nähtäville 26.9.-25.10.2016

OAS Karsikkoniemen osayleiskaava 

Luonnos

Kaavaselostus

 

 

Tuulivoimaosayleiskaavat, Seipimäki, Tikkala

 • kunnanhallitus käynnistänyt 17.6.2013
 • osallistumis- ja arviointisuunnitelmat nähtäville 9.1.2014
 • luonnos nähtävillä 27.1.-13.3.2015
 • kaavaehdotus nähtävillä 19.5.-17.6.2016
 • kunnanvaltuusto hyväksynyt kaavan 14.11.2016, alkuperäinen hyväksymispäätös
 • kunnanvaltuusto hyväksynyt kaavan 06.02.2017, uusi hyväksymispäätös

Seipimäki-Tikkala tuulivoimayleiskaava

Kaavaselostus

OAS Seipimäki - Tikkala

Melumallinnukset

Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet

Tuulivoimakohteen välkevarjostusmallinnus

Luontoselvitykset

 

 

Simojoen yleiskaavan muutos

 • osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 2.12.2013
 • luonnokset nähtävillä 16.3.-10.4.2015

OAS Simojoki

Suukoski-Hamari luonnos

Hamari-Alaniemi luonnos

Sankala-Ylikärppä luonnos

Yleiskaavamerkinnät

 • kaavaehdotus nähtävillä 29.3.-27.4.2016

Suukoski-Hamari ehdotus

Hamari-Alaniemi ehdotus

Sankala-Ylikärppä ehdotus

Kaavaselostus

Yleiskaavamerkinnät

 

 

 

 

Simoniemen-Simonkylän yleiskaava 
Simojoen ja Merenrannikon yleiskaava 
Merenrannikon yleiskaavan muutos Kantolanharju
Merenrannikon yleiskaavan muutos Ykskuusi

 

Onkalon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kaavaselostus

Halmekankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kaavaselostus

Leipiön tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kaavaselostus

 

Simoniemen kulttuuriympäristö:

Viantien risteys

Vallo-Vakkalantie

Kirkonseutu

Knihtilänranta

Kalasatama

 

Simonkylän kulttuuriympäristö:

Huttulanperä-Jokipää

Juneksenvainio

Marttilankangas

Vasankari

Kuuselanmäki-Hepolanperä

 

 
 
 

 

 

 

 


Powered by WebUpdate