Edunvalvonta 

Maistraatti tai käräjäoikeus voi määrätä edunvalvojan henkilölle, joka ei itse kykene hoitamaan taloudellisia asioitaan. Kyvyttömyys omien asioiden hoitamiseen voi johtua alaikäisyydestä, sairaudesta, pitkäaikaisesta poissaolosta tai muusta vastaavasta syystä. Mikäli tehtävään ei voida esittää yksityistä henkilöä, siihen määrätään kunnan yleinen edunvalvoja.

Simon kunnan alueella yleisen edunvalvojan tehtäviä hoitaa
Kemin kaupungin oikeusaputoimisto, edunvalvonta
Anni Jutila
p. (016) 259 446

Osoite: Valtakatu 26 94100 KEMI

Oikeusministeriö, eduvalvojan
tehtävät

Oikeusministeriön esite
holhoustoimen palveluista

Laki holhoustoimesta

Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestäPowered by WebUpdate