Simon koulu

Simon koulu on Aseman kylällä toimiva 1-9-luokkien yhtenäiskoulu. Koulu toimii kahdessa erillisessä rakennuksessa, vuosiluokat 1-6 sekä 7-9 omissa yksiköissään. Oppilaita on yhteensä 255, joista alaluokilla 114. Opettajia on yhteensä 27.

Simon koulussa tavoitteena on toimintakulttuuri, joka on avoin ja vuorovaikutteinen sekä tukee yhteistyötä niin koulun sisällä kuin kotien ja muun yhteiskunnan kanssa. Hyvän sosiaalisen vuorovaikutuksen tunnusmerkkinä ovat hyvät tavat sekä toista ihmistä kunnioittava käyttäytyminen. Toimivien ihmissuhteiden avulla pyritään luomaan myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon kehittymiselle otolliset olosuhteet.

Yhteystiedot

Yläkoulu 7-9 lk: Simontie 3, 95200 SIMO
Alakoulu 1-6 lk: Sahatie 4 B, 95200 SIMO
Tarkemmat yhteystiedot tästä linkistä.

Koulun tilojen käyttövuorot

Koulutilojen käyttövuoroja koskevat hakemukset tehdään lukuvuosittain elokuussa. Hakemuslomake toimitetaan koulun rehtorille.

Oppituntien ajat

  luokat 1-6  luokat 7-9
 1. tunti 8.00-9.15 1. tunti8.00-09.15
 2. tunti 9.30-10.45 2. tunti9.30-10.45
 ruokailu 10.45-11.30 ruokailu10.45-11.30
 3. tunti 11.30-12.45 3. tunti11.30-12.45
 4. tunti 13.00-14.15 4. tunti13.00-14.15

Lisäinformaatio

Simon koulun järjestyssäännöt

Simon koulun lukuvuosisuunnitelma (tulossa) 

Linkit

Wilma
Sijaisrekisteri
Meri-Lapin alueellinen opetussuunnitelma 2016
Koulun INFO – TV
Simon koulun PEDA.NET – sivut
Karttalinkki

Simon kunta
Ratatie 6
95200 Simo
Puh. (016) 269 111
simon.kunta(at)simo.fi

Puhelinvaihde on avoinna kello

8.00 – 11.30, 12.15 – 15.15.