Simon kunnan sivistyslautakunta päätti 14.12.2023 §123 ottaa käyttöön kuntalisän maksamisen alle 3-vuotiaille Simolaisille lapsille sekä heidän alle kouluikäisille sisaruksilleen 1.3.2024 alkaen.

Varhaiskasvatuslain mukaan lapsella on subjektiivinen oikeus osallistua varhaiskasvatukseen kotikunnassaan. Samalla oikeus kotihoidon tukeen syntyy kunnalliseen varhaiskasvatuspalveluun kytkeytyvän oikeuden käyttämättä jättämisestä.

Simon kunnan alle 3-vuotiaiden lasten kotihoidontuen kuntalisä 300€/ kk kotihoidontuen lisäksi otetaan käyttöön 1.3.2024 alkaen. Kotihoidontuki on ollut perheille vaihtoehto kunnallisen varhaiskasvatuksen rinnalla. Kun perhe hakee lasten kotihoidon tukea ensimmäistä kertaa, ei kuntalisää haeta erikseen. Se myönnetään kuntalisään oikeutetuille hakemuksen yhteydessä. Kuntalisää ei tarvitse erikseen hakea, jos lasten kotihoidon tuki on maksussa. Tuki tarkistetaan automaattisesti.

Kunta voi asettaa kotihoidon tuen kuntalisän maksamisen ehdoksi sen, että kaikki perheen alle kouluikäiset lapset tulee hoitaa kotona. Lisäksi maksettava sisaruskorotus 70€/kk/ lapsi maksetaan alle kouluikäiselle lapselle, mikäli hänellä ei ole varhaiskasvatuspaikkaa, pois lukien esioppilaat.

Kotihoidontuen kuntalisää maksetaan Simon kunnassa kirjoilla olevalle huoltajalle, kuntalisä on perhekohtainen ja sitä maksetaan Kelan kotihoidontuen maksamisperusteiden mukaisesti. Kuntalisä haetaan Kelasta, Kelan lomakkeilla.

Lisätietoja saa varhaiskasvatusjohtaja Irene Tarkiaiselta p.0405937 669Muita uutisia