Haluamme kuulla kuntalaisten näkemyksiä tuulivoimarakentamiselle soveltuvista alueista Simossa

Lapin tuulivoimaselvitys 2022 -hanke järjestää Simossa valtuustosalissa työpajan tiistaina 16. elokuuta kello 17–19. Tilaisuudessa halutaan kuulla simolaisten käsityksiä tuulivoimarakentamiselle soveltuvista alueista Lapissa ja käsitellään tuulivoimaan liittyviä teemoja.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja paikalle toivotaan etenkin alueen asukkaita sekä vapaa-ajan asukkaita. Lisätietoja tilaisuudesta saa Lapin liitosta projektipäällikkö Mikko Kellokummulta: mikko.kellokumpu@lapinliitto.fi tai p. 040 489 0738.

Tuulivoimakeskustelun taustaa:

Tuulivoimarakentamisesta käytävä keskustelu vilkasta Lapin maakunnassa

”Tuulivoimasta käytävän keskustelun ajankohtaisuuteen on vaikuttanut paine lisätä uusiutuvan energian käyttöä Suomessa. Samanaikaisesti kuntien asukkailla on tarve saada lisätietoa tuulivoimasta yleensä, ja kunnilla siitä, minne tuulivoimaa voidaan rakentaa”, kertoo Lapin tuulivoimaselvitys -hankkeen projektipäällikkö ja osallisuuden asiantuntija Mikko Kellokumpu.

Keskustelua on herättänyt etenkin se, millaisia vaikutuksia tuulivoimaloilla on lähialueella asuville ihmisille ja luonnolle.

”Myös paliskunnissa ja matkailualalla on seurattu tiiviisti tuulivoimaloista käytävää keskustelua. Esimerkiksi vasomisalueille rakennettujen tuulivoimaloiden vaikutusta porojen käyttäytymiseen ei tarkkaan tunneta. Samoin on vaikeasti määriteltävissä matkailijoiden kokemat maisemahaitat ja tuulivoimaloiden vaikutus esimerkiksi revontulimatkailuun”, jatkaa Kellokumpu.

Painetta lisätä tuulivoimarakentamista

Lappiin kohdistuu valtakunnallisesti painetta lisätä tuulivoimarakentamista. Ilmastotavoitteiden vihreän siirtymän lisäksi tuulivoimalat tuottavat maanomistajille ja kunnille merkittävästi tuloja.

Lapin liiton suunnittelujohtaja Paula Qvickin mukaan on tärkeä kuunnella alueen ihmisten käsityksiä tuulivoimaloille sopivista paikoista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

”Keskustelemalla näistä teemoista ajoissa saamme tietoa ja näkemyksiä kaavoituksen valmisteluun tavallisilta kuntalaisilta, kuten alueen asukkailta ja mökkiläisiltä. Samalla pystymme ottamaan tiedon paremmin huomioon ja sovittamaan yhteen muiden alueidenkäyttöpaineiden kansaa”, suunnittelujohtaja Qvick toteaa.

Hankkeen konsultti Jan Tvrdy FCG:ltä näkee kuntatyöpajat erinomaisina tilaisuuksina keskustella ja myös kartuttaa kuntalaisten tietoa tuulivoimaloihin liittyvästä lainsäädännöstä ja tuulivoimaloista tehdyistä tutkimuksista.

”Tuulivoimaloista liikkuu paljon virheellistäkin tietoa ja sen vuoksi kasvokkain keskustelu on äärimmäisen tärkeää, Jan Tvrdy sanoo.

Lapin tuulivoimaselvitys 2022 -hankkeen tavoitteena on auttaa kuntia ajankohtaisessa tuulivoimakeskustelussa ja koota yhdelle kartalle sosiaalisesti hyväksyttävät tuulipotentiaaliset alueet Lapin maakunnassa.

Lisätietoa Lapin tuulivoimaselvityksestä löytyy Lapin liiton verkkosivuilta: https://www.lapinliitto.fi/aluesuunnittelu/lapin-tuulivoimaselvitys-2022-hanke/

 

Lisätietoa:

Mikko Kellokumpu
projektipäällikkö ja osallisuuden asiantuntija
Lapin liitto
mikko.kellokumpu@lapinliitto.fi
p. 040 489 0738.Muita uutisia