Valmiuslain vaikutukset Oulunkaaren vanhuspalveluihin

Hallitus on antanut 17.3.2020 asetuksen valmiuslain käyttöönotosta liittyen koronavirustilanteeseen.

Valtioneuvoston päätökset Oulunkaaren vanhuspalveluiden toiminnassa näkyvät seuraavasti: 

  1. Ulkopuolisten vierailut Oulunkaaren asumisyksiköissä ja vuodeosastoilla kielletään. Tapauskohtaisesti kuitenkin arvioidaan kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset sekä saattohoidossa olevien läheiset. Mikäli haluat vierailla yksiköissä, ota puhelimitse yhteyttä henkilökuntaan.
  2. Päivätoimintaa on keskeytetty.
  3. Senioripisteet ovat kiinni toistaiseksi, yhteydenotot ja neuvontaa saa soittamalla palveluohjaajan numeroon.
  4. Kotihoidon käynteihin saattaa tulla muutoksia. Muutoksista ilmoitetaan aina asiakkaalle.
  5. Asiakkaiden palvelutarve kartoitetaan ja palvelut järjestetään yksilöllisesti ja palvelutarvearvioita tehdään pääsääntöisesti puhelimitse. Tarvittaessa tehdään kotikäynti.
  6. Sosiaalihuoltolainmukaiset ilmoitukset hoidetaan.
  7. Omaishoidon vapaat pyritään järjestämään.

Valtioneuvosto teki linjauksen myös yli 70-vuotiaiden liikkumisesta: yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet). Toimintaohjeen mukaan Oulunkaari kehottaa yli 70-vuotiaita noudattamaan erityistä varovaisuutta esimerkiksi kauppa-asioinneissa. Myös ryhmissä oleskelua on syytä välttää. Asiointiapua kannattaa pyytää rohkeasti sukulaisilta ja tutuilta. Lisätietoja antavat kunnalliset vanhuspalveluiden palveluohjaajat. Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain perusteella myönnetyt palvelut ovat edelleen voimassa ja niitä saa käyttää.

 

Palveluohjaajien puhelinnumerot (arkisin):

Pudasjärvi: 040 701 2230

Ii: 050 3950 494

Simo: 040 572 7329

Utajärvi: 050 917 7346

Vaala: 050 448 5541Muita uutisia