Lapin aluetta koskevat vesienhoitosuunnitelmaehdotukset vv. 2022-2027

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:

Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)

Kuulutuksen sisältö: tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, kuuleminen Lapin aluetta koskevista vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista vuosille 2022-2027. Lapin alueita kuuluu Kemijoen, Tornionjoen, Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen sekä Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueisiin. Kuulutuksen liitteessä on yksilöity kuntien alueita koskevat vesienhoitosuunnitelmaehdotukset.

Julkinen kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivulla https://www.elykeskus.fi/web/ely/kuulutukset. Kuulutuksen julkaisupäivä 2.11.2020, Dnro LAPELY/4356/2020Muita uutisia