Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n

1 momentin nojalla Lapin maakunnan kuntien alueella kaikki

sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset

kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.

Määräys on voimassa 23.12.2021–22.1.2022.

 

Tämä määräys ei koske oppilaitosten toimintaa,

varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai

perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Määräys on voimassa 23.12.2021–22.1.2022.Muita uutisia