Yksityistieavustushakemukset tulee palauttaa täytettynä 26.4.2024 klo 14.00 mennessä Simon kunnanviraston postilaatikkoon tai postitse osoitteella Si­mon kunta, Tekninen osasto, Ratatie 6, 95200 Simo. Hakemuslomake löytyy kunnan kotisivuilta tai on noudettavissa kunnanvirastolta tekniseltä osastolta.

Hakemuksen liitteeksi tulee antaa selvitys:

  • onko yksikkömaksuja maksettu v. 2023
  • jäljennös tilinpäätöksestä tai kopiot kuiteista
  • perustetun tiekunnan on päätettävä avustusten hakemisesta tiekun­nan vuosikokouksessa. Pöytäkirjanote liitteeksi

Tiellä on oltava vähintään 1 vakituinen asukas ja rakennuksen tulee olla hy­väksytty vakituiseen asuinkäyttöön.
Hakemus tulee palauttaa kaikkine liitteineen määräpäivään mennessä. Myö­hästyneille hakemuksille voidaan myöntää avustusta vain, mikäli määrärahaa on vielä jäljellä.

1.1.2019 voimaantullut yksityistielaki 560/2018 § 84

  • Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntä­miselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista var­ten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestel­mässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

Lisätietoja allekirjoittaneelta puh. 0400 691 616 tai sähköpostilla ilkka.soukka@simo.fi.

Iikka Soukka, Tekninen johtajaMuita uutisia