Valtionavustuskelpoisille yksityisteille voidaan myöntää harkinnanvaraisesti valtionavustusta tienpitoon. Avustusta voi hakea tien tiekunta. Avustusta myönnetään ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan yksityisteiden parantamiseen. Avustettavien parantamishankkeiden koolla ei ole alarajaa, mutta käytännössä alle 10 000 euron hankkeita avustetaan harvoin.
ELY-keskus arvioi hankkeen kiireellisyyden ja vaikuttavuuden. Avustuksesta päättää se toimivaltainen ELY-keskus, jonka alueella tie tai suurin osa siitä sijaitsee.

Avustettavat hankkeet

Ensisijaisesti avustettavia hankkeita ovat muun muassa:

 • huonokuntoiset sillat ja suuret tierummut
 • liikenneturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet
 • merkittävät ja yllättävät luonnonolosuhteiden aiheuttamat korjauskohteet

Lisäksi voidaan avustaa muun muassa:

 • tien kuivatuksen ja kantavuuden parantamista
 • muuta liikenneturvallisuuden parantamista, kuten tielinjan siirtäminen tai kaarteen oikaisu
 • tulva- ja routavaurioiden korjaamista

Avustuksen suuruus

Yksityistieasetukseen on tullut väliaikainen muutos vuosille 2023–2025. Näiden kolmen vuoden aikana tiekunta voi saada valtionavusta nykyistä suuremmalla avustusprosentilla yksityistien perusparantamiseen. Tiekunnat voivat hakea valtionavustusta ELY-keskuksesta.

Valtionavustuksen enimmäismäärät nousevat seuraavasti:

 • tavanomaiset tien parantamiskohteet 50 % → 70 %
 • merkittävimmät siltakohteet 75 % → 85 %
 • luonnonolosuhteiden aiheuttamat yllättävät korjauskohteet 75 % → 85 %
 • lauttapaikka ja vuosittain purettava silta 80 % → 85 %, vähintään 80 %
 • talvitie 65 % → 70 %

Voit lukea lisää valtioneuvoston asetuksesta yksityisteiden korjaamisen valtionavustusten korotuksiin Traficomin sivuilta tai Traficomin tiedotteesta.

Asetus yksityistieasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta on voimassa 1.1.2023–31.12.2025 ja sitä sovelletaan suoraan 8.12.2022 tai sen jälkeen jätettyihin avustushakemuksiin. Uutta asetusta sovelletaan myös niihin vuonna 2022 saapuneisiin vireillä oleviin avustushakemuksiin, joissa tiekunta ei ole vielä tehnyt vastaanottoilmoitusta. Avustuspäätökseen tehdään uuden asetuksen mukaisten avustusprosenttien mukainen muutos automaattisesti, jos vastaanottoilmoitusta ei ole ehditty tehdä.

Hankkeisiin, joissa tiekunta on jo ilmoittanut valtionavustuksen vastaanottamisesta, sovelletaan vuonna 2022 voimassa olevaa asetusta ja avustuspäätöksessä ilmoitettua avustusprosenttia.

Hakeminen

Yksityisteiden valtionavustushakemus tehdään  ensisijaisesti sähköisessä verkkoasioinnissa.  Sähköinen asiointi edellyttää vahvaa tunnistautumista esim. pankkitunnuksilla. Lisäohjeistusta saat asiointipalvelusta.

Hakemuksen voi tallentaa luonnoksena ja palata myöhemmin jatkamaan sitä. Asiointipalvelussa avustusprosessi etenee eri vaiheissaan sujuvasti ja hakija voi seurata käsittelyn ja maksatuksen etenemistä asiointipalvelun kautta.

​​​Valitse Palvelut>Liikenteen palvelut>Avustukset yksityisteiden parantamiseen.

Tutustu tarvittaessa sähköisen asioinnin ohjeeseen​​​​​​:Muita uutisia