Tietoa Simon kylien neuvottelukunnasta

Simon kylien neuvottelukunta on aloittanut toimintansa alku vuodesta ja järjestäytynyt ensimmäisen kerran tammikuussa. Tuolloin neuvottelukunta tutustui Iin kunnan toimintatapoihin, joista oli kertomassa Anita Sievänen ja Riittä Räinä.

Simon kylien neuvottelukunnan tehtävät tiivistetysti;
– Syventää yhteistyötä kylien, yhdistysten ja kunnan kanssa
– Edistää kylien vaikutusmahdollisuutta julkiseen päätöksentekoon
– Lisätä toimintaosallisuutta
– Kehittää kyliä ja kylien toimintaa

Olisi tärkeää, että jokaisella asukas- ja kyläyhdistyksellä olisi nimettynä edustaja ja varaedustaja, jotta saamme mahdollisimman kattavan näkemyksen ja osallistumisen kaikilta alueilta. Jos yhdistyksenne ei ole vielä nimennyt edustajia, pyydämme teitä ilmoittamaan mahdolliset valinnat ja yhteydenotot asiasta allekirjoittaneelle.

Seuraavista kylistä on nimetyt edustajat;
Alaniemen kyläyhdistys, Simonkylän kyläyhdistys, Koivuojan alueen Siperianperän asukasyhdistys, Ojalankankaan asukasyhdistys, Maksniemen kyläyhdistys ja Simoniemi-Viantie kyläyhdistys. Kylien edustajien lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu luottamushenkilöiden edustajista Tavia Esko kunnanvaltuuston puheenjohtaja, Tapani Kuusela kunnanhallituksen puheenjohtaja ja Kaisa Vääräkangas sivistyslautakunnan puheenjohtaja. Kunnan edustajista kunnanjohtaja Vivi Marttila, rehtori-sivistysjohtaja Hanna Tikka ja vapaa-aika- ja hyvinvointikoordinaattori Rosa Pietikäinen.

Simon kunnan nettisivuille on tulossa tietosivu Simon kunnan kylistä. Sivusto tulee sisältämään perustiedot jokaisesta kunnan kylästä, kuten sijainnin, historiaa, nähtävyydet ja palvelut. Lisäksi sivusto tulee sisältämään kuvia. Kylätietosivusto on tarkoitettu niin paikallisille asukkaille kuin matkailijoillekin, jotta he voivat tutustua paremmin kunnan eri kyliin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Seuraava neuvottelukunnan kokous järjestetään ma 13.5. klo 17.00 kunnantalolla.

Yhteystiedot ja lisätietoja:
Simon kylien neuvottelukunnan sihteeri
Rosa Pietikäinen vapaa-aika- ja hyvinvointikoordinaattori
rosa.pietikainen@simo.fi
040 758 4465Muita uutisia