Apua vieraskasvien aiheuttamiin ongelmiin

Kunnat ja muut suuret maanomistajat, aiheuttavatko haitalliset vieraskasvit teille harmia ja yllättäviä kustannuksia? Vai onko ongelma vasta tuloillaan?

Haitallisia vieraskasveja torjuva hanke tarjoaa apua vieraskasvien aiheuttamiin ongelmiin

Haitalliset vieraskasvit leviävät yksityisiltä kiinteistöiltä kunnan tai valtion maalle ja toisin päin. Vieraskasvien leviäminen aiheuttaa kiukkuisia yhteydenottoja sekä torjuntatoimenpiteet synnyttävät taloudellisia kustannuksia. Viestimällä aktiivisesti haitallisista vieraslajeista, niiden leviämistavoista sekä torjuntakeinoista on mahdollista hillitä vieraslajien leviämistä. Joissakin tapauksissa ovat maanomistajat jopa velvollisia hävittämään EU- tai Suomen lainsäädännön piiriin lukeutuvia haitallisia vieraslajeja maaltaan. Kasvien leviämisen ennaltaehkäisy säästää aikaa ja rahaa.

Haitalliset vieraslajit aiheuttavat haittaa ympäristölle ja ekosysteemille sekä luonnon monimuotoisuudelle, mutta myös taloudellista haittaa vaikuttamalla esimerkiksi ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen tai kiinteistöjen arvoon. Haitat voivat myös olla sosiaalisia tai esteettisiä. Tällaisia kasveja ovat muun muassa jättipalsami, lupiini, jättiputket, kurtturuusu ja etelänruttojuuri.

Haitallisuutensa takia kaikkien yllä lueteltujen kasvien maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on lailla kielletty. Kiinteistön omistajan on myös poistettava luonnon monimuotoisuutta tai ihmisen terveyttä uhkaavat esiintymät.

Lapin vieraskasvit tunnetuksi ja haltuun -hanke kannustaa kunnat kartoittamaan haitallisten vieraskasvilajien esiintymiä ja laatimaan suunnitelmat niiden hävittämiseksi, tiedottamaan vieraslajien haitoista sekä kannustamaan asukkaita vieraslajien torjuntaan. Kuntien olisi myös tärkeää huomioida vieraslajien torjumisen edellyttämä resurssi vuosittaisissa työajoissa ja kustannuksissa. Hankkeelta saat apua näihin asioihin!

Merkittävimmät vieraslajien esiintymät Lapissa ovat yleensä juuri kuntien ja kaupunkien mailla. Kuntien asukkaat kokevat kunnat edelläkävijöinä ja vastuunkantajina asiassa, tämän vuoksi kuntien näyttämä malli on erityisen tärkeä alueen asukkaille ja vieraslajien levinneisyyden kehitykselle alueella. Ottamalla aktiivisen roolin torjunnan osalta, kunnat näyttävät esimerkillään, kuinka tärkeää haitallisten vieraskasvien torjuminen on.

Kunnat ovat avainasemassa monien haitallisten vieraslajiesiintymien hävittämisessä, sillä vain koordinoidulla ja pitkäjänteisellä torjuntatyöllä on pysyviä vaikutuksia. Etelämpänä asia onkin otettu osaksi normaalia kunnan ympäristönsuojelutyötä ja tiedottamista, mutta pohjoisessa toiminta on vielä pientä ja lisää kattavuutta ja resursseja tarvitaan, jotta leviäminen voidaan pysäyttää ja kasvit poistaa kokonaan.

Lapin vieraskasvit tunnetuksi ja haltuun -hanke tarjoaa kunnille, yhdistyksille, yrityksille, oppilaitoksille ja lapin asukkaille tietoa haitallisista vieraskasveista, niiden torjunnasta, kasvijätteen hävityksestä ja auttaa tiedottamisessa, torjuntasuunnitelmien teossa sekä käytännön talkoissa. Hanke myös toteuttaa talkoita yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Ota rohkeasti yhteyttä!

 

Lisätietoja:

Paula Aho, hankevastaava
p. 050-514 6151 paula.aho@maajakotitalousnaiset.fiMuita uutisia