Exilion aikoo toteuttaa Simoon maa-asenteisen aurinkosähkövoimalan

Elon, Valtion Eläkerahaston ja Veritaksen omistama uusiutuvaan energiaan sijoittava Exilion Tuulihankkeet Ky kehittää uuden aurinkosähkövoimalan Simoon. Voimala on teholtaan 70 megawattia ja sen arvioitu vuosituotanto on 70 000 MWh. Investoinnin arvo on yli 40 miljoonaa euroa. Se sijoittuu Iissä ja Simossa olemassa olevien tuulipuistojen ja sähkövaraston yhteyteen.

Kyseessä on mittaluokaltaan merkittävä hanke, sillä Suomeen ei ole tähän mennessä rakennettu paneeliteholtaan yli 10 megawatin aurinkosähkölaitoksia. Teho- ja tuotantolukemat ovat suuria myös Pohjoismaissa aiemmin toteutuneisiin aurinkosähköhankkeisiin verrattuna.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt aurinkovoimalahankkeelle 8,9 miljoonaa euroa investointitukea osana ensimmäisiä Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisia energiainvestointitukipäätöksiä. Hanke on osa Euroopan unionin NextGenerationEU -rahoitusta.

Aurinkovoimalan arvioidaan valmistuvan vuoteen 2025 mennessä. Investointi vähentää hiilidioksidipäästöjä arviolta noin 6 200 tonnia vuodessa.

Lue lisää osoitteesta: Exilion Tuuli laajentaa aurinkosähkön tuotantoon – ExilionMuita uutisia