Simon kunta julistaa haettavaksi

HALLINTOJOHTAJAN VIRAN

Oletko sinä Simon kunnan uusi hallintojohtaja ja aivan simona Simoon?

Hallintojohtajan viran kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon ja –talouteen. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja johtamistaitoja sekä kehittämishenkistä toimintatapaa.

Hallintojohtaja toimii kunnan taloushallinnosta ja taloussuunnittelusta vastaavana. Lisäksi hallintojohtajan vastuulla on mm. kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja henkilöstötoimikunnan sekä keskusvaalilautakunnan kokousasioiden valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöönpano- sekä viestintätehtäviä sekä kunnan tietohallinto. Hallintojohtaja kuuluu kunnan johtoryhmään ja toimii kunnanjohtajan sijaisena.

Virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Hakijat voivat esittää palkkatoivomuksensa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemus, johon on liitetty ansioluettelo tarpeellisine liitteineen, on jätettävä Kuntarekryyn 14.11.2022 klo 15.00.

Hallintojohtaja – Simon kunta – Kuntarekry

#rakkaudestasimoon #simonasimoon 🤍

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Vivi Marttila, vivi.marttila@simo.fi tai puh. 050 5755 450.Muita uutisia