Ilmoittautuminen esiopetukseen ja perusopetuksen ensimmäiselle luokalle lukuvuodeksi 2020-2021

Esioppilaiden ilmoittautuminen

Lain mukaan lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetukseen ilmoittaudutaan lomakkeella, joka lähetetään vuonna 2014 syntyneiden lasten huoltajille postitse. Huoltajan tulee palauttaa lomake koulutoimistoon tai päiväkotiin 28.2.2020 mennessä.

Mikäli esikouluun tuleva lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, hänestä tulee täyttää esiopetuksen varhaiskasvatushakemus Simon kunnan kotisivuilla osoitteessa www.simo.fi.

Lisätietoja varhaiskasvatusjohtajalta p. 040 593 7669.

 

Uusien oppilaiden peruskouluun ilmoittautuminen

Kouluun ilmoittautuminen koskee vuonna 2013 syntyneitä ensimmäiselle luokalle tulevia lapsia. Kouluun ilmoittaudutaan esikoulun kautta jaettavalla oppilasilmoitus lomakkeella, joka palautetaan esikouluun tai koulutoimistoon 28.2.2020 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään mainitsemaan syksyyn mennessä tapahtuvat asuinpaikan vaihdokset.

Mikäli lapsi muuttaa Simon kuntaan ilmoittautumisajan ulkopuolella, niin ilmoittautuminen tapahtuu Simon kunnan kotisivuilta osoitteessa www.simo.fi olevalla lomakkeella. Lomake toimitetaan koulutoimistoon, os. Simontie 3, 95200 Simo.

Lisätietoa koulutoimistosta p. 040 661 8425.Muita uutisia