Koronatilanne rauhallinen kesänkynnyksellä

Koronaviruspandemiaan liittyvien rajoitusten asteittainen purkaminen Suomessa jatkuu

Oulunkaaren alueella tartuntatilanne on koko kevään ollut hyvin rauhallinen eikä epidemiavaiheeseen ole edetty. Oulunkaaren kunnissa on todettu vain yksittäisiä koronavirustartuntoja, ja koronatestejä tehdään hengitystieinfektioista kärsiville edelleen matalalla kynnyksellä. Myös infektiovastaanotot jatkavat toimintaansa Oulunkaaren terveysasemilla.

”Seuraamme koronatilannetta koko ajan aktiivisesti ja olemme valmiina siihen, jos tilanne alueellamme muuttuu. Kannustankin nyt kesän tullen kuntalaisia huolehtimaan omasta aktiivisuudesta ja hyvinvoinnista, mutta samalla muistutan, että on myös edelleen tärkeää noudattaa annettuja ohjeistuksia ja toimia rajoitusten mukaan, jotta epidemia ei pääse leviämään”, kertoo Oulunkaaren johtava lääkäri, ylilääkäri Tuula Saukkonen.

”Tässä vaiheessa on hyvä kiittää eri tahoja tähänastisesta työstä koronavirukseen varautumisessa. Haluan Oulunkaaren puolesta kiittää kuntalaisia vastuullisesta toiminnasta, sillä epidemian leviämisen kannalta on ollut tärkeää noudattaa annettuja ohjeistuksia. Myös eri kumppaneiden kanssa tehty hyvä ja tiivis yhteistyö on ollut merkittävässä roolissa varautumisen näkökulmasta. Erityiset kiitokset osoitan meidän omalle Oulunkaaren väelle. Suuret kiitokset siitä venymisestä, sitoutumisesta sekä vastuusta, jota olette kantaneet kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi varsin historiallisena aikana”, sanoo kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto.

Oulunkaaren palveluita on poikkeusoloissa järjestetty lähes normaalisti. Erityisjärjestelyin toteutettuja palveluita puretaan asteittain valtioneuvoston linjausten sekä sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusten mukaisesti. Vierailurajoituksia vanhuspalveluiden yksiköihin on lievennetty, ja muut vanhuspalveluiden toiminnot jatkuvat edelleen tavalliseen tapaan. Poikkeuksena on ikäihmisten päivätoiminta, joka jatkuu elosyyskuun aikana. Sosiaali- ja perhepalveluiden työ- ja päivätoiminnoissa siirrytään asteittain normaaliin toimintaan, ja ryhmämuotoisia palveluita aloitetaan 1.6. alkaen pienryhmissä ja lyhennetyin tapaamisin. Oulunkaaren palveluita voi edelleen hyödyntää myös etänä, sillä hoitajaan, lääkäriin ja sosiaalityöntekijään saa yhteyden videovälitteisesti myös jatkossa. Lisäksi vanhusten kotihoidossa etäyhteyksiä käytetään edelleen arjen tukena.

”Koronavirukseen varaudutaan meillä edelleen, mutta myös muun toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen jatkuu. Koronainfosivumme päivittyy arkisin sairaanhoitopiirin tartuntalukemien osalta, ja lisäksi viestimme tilanteen muuttumisesta tarvittaessa. Toivotamme hyvää ja turvallista kesää kaikille kuntalaisille, yhteistyökumppaneillemme ja työntekijöillemme”, päättää Leena Pimperi-Koivisto

 

Lisätietoja:

Leena Pimperi-Koivisto, kuntayhtymän johtaja, Oulunkaari P. 050 395 0331, leena.pimperi-koivisto@oulunkaari.com

Tuula Saukkonen, johtava lääkäri, ylilääkäri, Oulunkaari P. 050 597 9971, tuula.saukkonen@oulunkaari.comMuita uutisia