Oulunkaari tarjoaa maksutonta lapsiperheiden kotipalvelua

Sosiaalihuoltolain mukaisella lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan muun muassa asumiseen, lapsen hoitoon ja kasvatukseen tai asiointiin liittyviä tehtäviä tai niissä avustamista. Maksuton palvelu koskee vain tilapäistä palvelua, jossa käyntejä on keskimäärin alle kerran viikossa ja korkeintaan kolmen kuukauden ajan. Maksutonta palvelua on mahdollisuus saada yhteensä 12 tuntia perhettä kohden.

Syitä palvelun saamiselle voivat olla esimerkiksi synnytys tai pienen vauvan hoito, perheenjäsenen sairastuminen, avioero tai lapsen vakava vamma. Myös vanhemman uupumus tai perheen lasten määrä voivat oikeuttaa palvelun saamiseen. Kotipalvelua ei voi saada esimerkiksi pelkkään siivoukseen tai töissä käymisestä johtuvaan lapsenhoitotarpeeseen. Myös parisuhteen hoito sekä henkilökohtaisen avun tarve on rajattu kriteerien ulkopuolelle.

Avun tarpeen arvioi palveluohjaaja, joka kiinnittää erityistä huomiota perheen omaan kokemukseen avun tarpeesta. Jos perhe kokee tarvitsevansa tilapäistä kotipalvelua, kannattaa soittaa seudulliseen ohjaus- ja neuvontanumeroon 08 5875 5010, joka palvelee ma-pe kello 9-15.Muita uutisia