Simon kunnanvaltuuston kokous pidetään 8.12.2021 klo 12.00 Toivon tuvalla, Simontie 1, Simo. Esityslista ja pöytäkirja ovat nähtävillä kunnan internetsivulla www.simo.fi / hallinto / esityslistat ja pöytäkirjat.

Esko Tavia, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 

 Muita uutisia