Valmiuslain vaikutukset Oulunkaaren perhepalvelujen toimintoihin

Hallitus on antanut 17.3.2020 asetuksen valmiuslain käyttöönotosta liittyen koronavirustilanteeseen.

Valtioneuvoston päätökset Oulunkaaren perhepalveluiden toiminnassa näkyvät seuraavasti:

  1. Sosiaalitoimisto on avoinna normaalisti, mutta yhteydenpito pyritään hoitamaan puhelimitse ja Omahoito-palvelun kautta. Hakemukset pyydetään lähettämään sähköisesti ensisijaisesti Omahoidossa. Hakemusten käsittelyssä voi olla viivettä. Sovitut tapaamisajat ovat voimassa, mutta infektio-oireista kärsiviä pyydetään varaamaan uusi aika. Voimassa olevat asiakkuudet ja palvelut jatkuvat edelleen.
  2. Kaikki työ- ja päivätoiminta keskeytetään. Asiakkaiden palvelutarve kartoitetaan ja palvelut järjestetään yksilöllisesti.
  3. Sosiaalitoimen palvelut toteutetaan ajanvarauksella, ja sosiaali- ja perhepalveluihin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä palveluohjauksen numeroon: 08 5875 5010 (arkisin klo 9 – 15).
  4. Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain perusteella myönnetyt palvelut ovat edelleen voimassa ja niitä saa käyttää, kuljetuspalvelut toimivat normaalisti. Sosiaalisia kontakteja tulee kuitenkin välttää ja asiointi tulee rajata vain välttämättömimpään, huomioiden Suomen hallituksen antamat määräykset koskien erityisen haavoittuvassa asemassa olevia kuntalaisia ja yli 70-vuotiaita.
  5. Palvelutarpeen arvioinneissa etusijalla ovat kiireellisen avun tarpeessa olevat, muissa arvioinneissa voi olla viivettä. Erityishuomiota kiinnitettään iäkkäiden ja erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointeihin ja palveluihin. Välttämätön toimeentulo ja huolenpito varmistetaan kaikkien osalta.
  6. Lapsiperheiden ja lastensuojelun asiakkaiden palveluista huolehditaan ja huomiota kiinnitetään erityisesti lasten ja erityislasten tilanteeseen kotiopiskelun takia. Sovituista tapaamisista ja myönnetyistä palveluista pidetään kiinni, mikäli asiakkaalla/työntekijällä ei ole hengitystieinfektion oireita.
  7. Vammaisten henkilökohtaisen avun palvelut ja kotona asumisen tuki varmistetaan ja asiakkaan tavanomaisista päivittäisistä toiminnoista huolehditaan (mm. ruokailu, hygieniahoito, pukeutuminen, siirtymissä avustaminen ja pakolliset asiointikäynnit).
  8. Tarpeelliset kouluterveydenhuoltoon liittyvät tehtävät hoidetaan. Koulukuraattorit työskentelevät koululaisten ja oppilaiden kanssa tarpeen mukaan. 23.3.2020
  9. Kuivaniemen neuvolapalvelut toteutetaan Iin neuvolassa (Asematie 169, 91100 Ii).


Muita uutisia