Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi

Täydentävä kuuleminen 24.11 – 31.12.2020

Lapin ELY-keskus:

ympäristöministeriö on täydentänyt vuonna 2016 kuultavana ollutta esitystään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinniksi. Lapin maakunnassa sijaitsevien maisema-alueiden rajojen esitetään pysyvän samoina kuin vuoden 2016 esityksessä. Lappiin esitetään kuitenkin kolmea uutta maisema-aluetta.

Ympäristöministeriö järjestää 24.11.–31.12.2020 täydentävän kuulemisen, jossa toivotaan kannanottoja etenkin nyt esitettäviin muutoksiin. Kuulemisen yhteydessä voi kommentoida myös vuonna 2016 kuultavana olleita aineistoja. Kuuleminen on avoin kaikille. Lisäksi ministeriö lähettää erilliset lausuntopyynnöt asianomaisille kunnille sekä muille päivitysinventoinnin kannalta olennaisille toimijoille.

Kuulemisesta ilmoitetaan yleistiedoksiannolla. Toivommekin nyt, että kuntanne välittää omissa tiedotuskanavissaan oheista tiedotetta täydentävän kuulemisen alkamisesta. Tiedotteesta käyvät ilmi muun muassa päivitysinventoinnin tavoitteet sekä nyt kuultavana olevan aineiston saatavuus. Palautetta toivotaan annettavan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta, mutta kannanottoja voi toimittaa myös suoraan ympäristöministeriön kirjaamoon.

Tarkemmat ohjeet ja täydentävän kuulemisen aineistot löytyvät osoitteista: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=468d9434-6d93- 479e-b1a3-f1d2ba1b31e9 https://arcg.is/1jSP09 (Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin karttapalvelu)

 

Lisätietoja antavat:

Ylitarkastaja Marjut Kokko Lapin, ELY-keskus, puh. +358 295 037 380 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi Luontoympäristöyksikön päällikkö Jari Pasanen, Lapin ELY-keskus, puh +358 295 037 476 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fiMuita uutisia