Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutetaan 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti 10.7 säilyy ennallaan. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia ei muuteta muilta osin.

Jos haluatte toimittaa uudet tulotodistukset, voitte toimittaa ne s-postilla irene.tarkiainen@simo.fi tai Daisy-järjestelmän kautta. Muuten maksut vahvistetaan aiemmin toimitettujen selvitysten mukaan. Kiitos!Muita uutisia