Yksinyrittäjien koronatuki on vielä haettavissa – hakuohjeet

Haku päättyy 30.9.2020 tai kunnes valtion Simon kunnalle myöntämä määräraha on käytetty.

Yksinyrittäjlle suunnatussa tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta laskennallisesta kertakorvauksesta koronavirustilanteen aiheuttamaan taloudelliseen ahdinkoon. Tukea voidaan myöntää 16.3.2020–31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannuksiin ja kirjanpito- ja muihin toimistomenoihin. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.  Simon kunnasta tukea hakevien yrityksen kotipaikka tulee olla YTJ-rekisterissä Simo.

Tuen edellytyksistä

Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Huom ! Työ- ja elinkeinoministeriön päivittämien ohjeiden mukaan eläketulot, palkka- ja muut sivutulot eivät vaikuta tuen myöntämiseen, jos muut ehdot täyttyvät – kts. päivitetty ohjeistus/ täsmennykset seuraavan linkin takaa.

Tukea voidaan myöntää yksityisille elinkeinonharjoittajalle tai toiminimille, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnalle. Avustusta voidaan myöntää myös ns. kevytyrittäjille, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freenlance-yrittäjä voi saada tukea, kun hän toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa. Rahoitusta ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.

Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja, että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pystyttyä lähdes samalla tasolla. Tilanteen heikkeneminen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja/tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Merkittävänä heikentymisenä voidaan pitää sitä, että myyntituotot (16.3.2020 jälkeen) ovat laskeneet 30 prosenttia tai enemmän pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla. Sesonkiluonteisessa liiketoiminnassa vertaillaan edellisen sesongin myyntituottojen kehitykseen.

Kannattavan liiketoiminnan tulkinnan lähtökohtana on, että vuoden 2019 tilinpäätöksestä tai annetusta veroilmoituksesta ilmenee, että tilikauden tulos on ollut positiivinen. Jos tulos on ollut negatiivinen sen takia, että yrityksellä on normaaleja suuremmat poistot tai on maksettu itselle palkkaa, tuloksen tulkitaan olevan positiivinen. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019. Mikäli yritystoiminta on alkanut alle 6 kk sitten, tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi johtanut vähintään 20.000 euron laskutukseen 12 kk ajanjaksolla. 31.12.2019 jälkeen aloitetun yritystoiminnan osalta on annettava luotettava selvitys kannattavuudesta (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote).

Yksinyrittäjä ei saa olla ollut taloudellisissa vaikeuksissa edeltävän 12 kuukauden aikana ennen 16.3.2020. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.

Ohjeet hakemuksen tekoon

Ennen hakemukseen tekoon ryhtymistä lue vielä ensin huolellisesti usein kysytyt kysymykset ja vastaukset TEM:n sivuilta : Linkki ko sivulle . Tukiehtoihin perehtyminen ja huolellisesti täytetty hakemus nopeuttaa päätöksen valmistelua ja päätöksentekoa.

Hakua varten täytetään hakulomake, jossa on seuraavat tiedot: Hakijan perustiedot / Toiminnan kuvaus /Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden ajalta / Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi ja esitys saatavan tuen käyttämisestä

Hakulomakkeen ohjeistuksineen saat ladattua Word-tiedostona tämän linkin takaa. Pdf-muodossa vastaavasti tämän linkin takaa.

Ladattuasi hakulomakkeen tallenna se koneellesi tai tulosta se ennen tietojen täyttämistä. Lomakkeen täyttäminen ei toimi mobiililaitteissa, kuten puhelimissa tai tableteissa.

Hakemuksen mukana tulee toimittaa seuraavat liitteet :

  1. Yksi seuraavista: tilinpäätös 2019, viimeisin tilinpäätös, veroilmoitus 2019, viimeisin veroilmoitus
  2. Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista, joista ilmenee : A) miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 1.1.-16.3.2020 sekä B) miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 16.3.2020 jälkeen
  3. Verovelkatodistus. Mikäli yrityksellä on verovelkaa liitteenä tarvitaan myös Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.

Yrittäjän täytyy hakemuslomakkeessa vakuuttaa, että tiedot ovat oikeita ( rasti ruutuun -periaateella lomakkeessa). Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita. Verovelkatodistus on helpoin hankkia sähköisesti OmaVero-palvelun kautta.

Tukea kannattaa hakea vasta siinä vaiheessa kun tuen edellytykset näkyvät kirjanpidossa / taloushallinnon raporteissa. Tukipäätöksiä tehdään hakuajan puitteissa niin kauan kuin valtion kunnalle osoittamat määrärahat riittävät.

Hakemuksen jättäminen

Lähetä hakemus liitteineen sähköpostitse osoitteeseen Simonkunta.yksinyrittajahakemus@simo.fi . Kirjoita sähköpostin aiheeksi/ otsikoksi ”Yksinyrittäjän tukihakemus ja yrityksesi nimi”. Postitse lähettäessäsi : Simon kunta, Jari Juusola, Ratatie 6, 95200 Simo.  Postitse lähetettäessäsi kirjoita kuoren päälle tunnisteeksi: ”Yksinyrittäjän tukihakemus “. Toiveena on, että lähetät hakemuksen sähköpostitse.

Huom ! Jätettäessä hakemus sähköpostitse tulee hakemuslomake ja vaadittavat liitteet toimittaa sähköpostin liitteenä (ei varsinaisessa tekstiosassa). Liitteet tulee liittää mukaan nimenomaan tiedostoina, linkit esim. pilvipalveluihin eivät ole sallittuja. Liitteiden tiedostomuodot: word, excel, pdf, jpg.

Sähköpostitse aineiston lähettämisen suojaus on lähettäjän vastuulla. Tästä löydät word-muodossa ohjeen salatun sähköpostin lähettämiseen vastaanottajan lisenssin puitteissa . Vastaava ohje pdf-muodossa.

Hakemuksen käsittely

Hakemus katsotaan saapuneeksi, kun hakemus vaadittavine liitteineen on toimitettu. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, tarvittaessa pyydetään lisätietoja. Päätöksestä ilmoitetaan sinulle sähköpostitse. Mikäli päätös on myönteinen, tuki maksetaan hakemuslomakkeella ilmoittamallesi tilille.

Tukiehtojen tulkinnassa noudatetaan valtion ohjeistusta.

 

Voidaan punnita asiaa halutessasi yhdessä:

Voit olla yhteydessä kuntaan: 040 6217115Muita uutisia