OHJELMAKAUDEN 2021-2027 YRITYSRAHOITUSLÄHTEISTÄ (keskeiset julkisrahoitteiset)

Yritysrahoitusta on saatavilla useammasta eri lähteestä. Helpoiten yritystukilähde-kokonaisuus aukeaa tutustumalla Elyn yritysrahoitus -sivustoon.  Ko. sivustolta löytyy myös hakuinfo-tallenne, materiaalia, hakuohjeistusta, … Alla rahoituslähetistä lyhyesti :

Elyn EU-osarahoitteinen yritysrahoitus:  pääasiallisena tukielementtinä on kehittämisavustus: Investointi/ kehittämistoimenpiteet.

Elyn kansallinen yritysrahoitus Kemi-Tornion äkillisiin rakennemuutostilanteisiin liittyviin: Investointi- ja kehittämishankkeisiin / turvealan yritysten uuden yritystoiminnan kehittämishankkeisiin / yritysten kehittämispalveluihin.

Ed. tukiin liittyen simolaisten yrittäjien kannattaa lähteä liikkeelle yhteydenotolla Elyn Kemin toimipisteen yritysasiantuntijoihin: Anne Syväjärvi (0295 037 578) tai Tiina Pelimanni ( 0295 037 085).

Maaseudulle suuntautuvaa yritysrahoitusta on Simon alueelle haettavissa Leader Peräpohjolan kautta, osin myös suoraan Ely-keskuksesta. Kannattaa lähteä liikkeelle yhteydenotolla Leaderiin (ohjaavat kyllä Elyn suunteen tarvittaessa, keskenään sopimansa työnjaon perusteella) : Leader Peräpohjola , Marjut Petäjäjärvi (040 544 1164) tai Kati Alanikka (040 757 1507)

Finnveran takaustuotteet ja Business Finlandin tuotteet voivat myös sopia tarpeisiisi.

Tarvittaessa voidaan punnita asiaa myös yhdessä: Jari Juusola: 040 621 7115, jari.juusola@simo.fi

 

 

 

 

 

 Muita uutisia