Yritysten kustannustuki haettavissa – haku 31.8.2020 mennessä

Kattava tietopaketti kustannustuesta hakulomakkeineen löytyy tukihakemukset vastaanottavan Valtiokonttorin palvelusivustolta.

Kustannustuki lyhyesti

Kustannustukea voi hakea palkka- ja kiinteisiin kuluihin, jotka ovat syntyneet 1.4.–31.5.2020.

Tuki kohdentuu koronaviruspandemiasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin. Toimialoista selkein ulosrajaus koskee alkutuotantoa, kalataloutta sekä vesiviljelyalan yritystoimintaa. Voit tarkistaa kuuluuko yrityksesi toimiala tuen piiriin täältä. Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset ovat tuen piirissä. Yritysten kokoa tai yhtiömuotoa ei ole rajattu.

Toimiala-ehdon täyttymisen ohella tuen saamisen edellytyksenä on, että yrityksen liikevaihdon täytyy olla laskenut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Lisäksi ehtona on, että yrityksellä on kiinteitä kuluja sekä palkkakuluja, joita on vaikea sopeuttaa. Tämän linkin takaa löytyy tietoa tukikelpoisista/ tukikelvottomista kiinteistä kuluista.

Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista arvonlisäveroilmoituksista tai näiden puuttuessa yrityksen oman ilmoituksen mukaan.

Yrityksen liikevaihdon muutos lasketaan vertaamalla huhtikuun 2020 liikevaihtoa (tuen peruste) maalis-kesäkuun 2019 (vertailukausi) keskimääräiseen kuukausiliikevaihtoon. Jos yritys on perustettu 1.3.2019 tai myöhemmin, vertailukausi on tammi-helmikuun 2020 myynnin keskiarvo. Yritys voi valita, huomioidaanko tuen perusteena myös toukokuun 2020 liikevaihto. Tällöin tuen peruste on huhti-toukokuun 2020 kuukausiliikevaihtojen keskiarvo. Jos yrityksen arvonlisäveron verokausi on kuukausi ja se valitsee tuen perusteeksi huhti-toukokuun 2020, hakemuksen voi jättää vasta toukokuun ALV-ilmoituksen lähettämisen jälkeen. ALV-tiedot päivittyvät Valtiokonttorille 3–7 päivän kuluessa. Vertailussa tarkastellaan sekä ALV-ilmoituksella ilmoitettavaa arvonlisäverollista myyntiä että arvonlisäverotonta myyntiä.

Tuen määrä lasketaan yrityksen liikevaihdon, kiinteiden kustannusten ja palkkojen perustella. Tukea ei myönnetä, jos yrityksen koko vertailukauden liikevaihto on yhteensä alle 20 000 euroa tai jos maksettava tuki jää alle 2 000 euroon. Tuen maksimimäärä on 500 000 €.

Valtiokonttorin sivustolta löytyvällä kustannustuki-laskurilla voit alustavasti tarkastella täyttääkö yrityksesi tukikelpoisuuden alarajan (2000 €).

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa. Huomioi kuitenkin, että tuet yhteensovitetaan eli muut suorat tuet vähennetään kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennettäisiin täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista otettaisiin huomioon 70 prosenttia.

Mikäli päädyt kustannustuen hakemiseen lomake löytyy seuraavan linkin takaa. Positiivisen myöntöpäätöksen todennäköisyyden maksimoimiseksi kustannustukihakemus kannattaa täyttää mahdollisimman tarkasti. Etenekin kiinteät kulut kannattaa yksilöidä kululajeittain. Lähettämisen jälkeen jätettyä hakemusta ei pääse enää muokkaamaan.

 

Voidaan punnita asiaa halutessasi yhdessä:

jari.juusola@simo.fi , 040 6217115Muita uutisia