Nähtävyydet

Wanha Simo -reitti
Lähde kierrokselle Simojokisuun peräpohjolaiseen kulttuurimaisemaan tutustumalla Wanha Simo -reittiin.
Vanhaa kulttuurimaisemaa voi ihailla koko reitin varrella.

Martimoaavan-Lumiaavan-Penikoiden soidensuojelualue on yksi Pohjois-Suomen tärkeimpiä suoluonnon suojelukohteita. Se on erittäin merkittävä uhanalaisten lintujen kannalta.  Soiden lisäksi alueella on edustavia vanhoja metsiä. Retkeilijä pääsee nauttimaan Kemin ja Oulun lähialueiden mielenkiintoisimmista retkeilymaastoista ja parhaista vaaramaisemista.
Luontoon.fi
Simojoen karttapalvelu
Simon maisemanhoitoalue on perustettu ympäristöministeriön päätöksellä 30.11.2015. Simonkylän ja Simoniemen kylien maisemanhoitoalue on neljäs valtakunnallinen maisemanhoitoalue. Alueen kulttuurimaisemat ovat monimuotoisia. Niiden arvot perustuvat  avoimiin viljelymaisemiin, runsaasti perinteistä talonpoikaista rakennuskantaa sisältäviin kyliin sekä lukuisiin perinnebiotooppeihin.
Simonkylä.fi

Simon kunta
Ratatie 6
95200 Simo
Puh. (016) 269 111
simon.kunta(at)simo.fi

Puhelinvaihde on avoinna kello

8.00 – 11.30, 12.15 – 15.15.