Kaavoitus

Kaavoitukseen kuuluu eriasteisten kaavojen ja niihin liittyvien selvitysten laatiminen, kaava-asioiden valmistelu luottamusmiehille, vuorovaikutteisuuden hoitaminen kaavoituksen eri vaiheissa osallisten välillä, kaavoituksesta tiedottaminen ja kaava-asioihin liittyvä neuvonta. Kaavoitusasioita valmistelee kaavoitustyöryhmä.

Kaavat ja kiinteistöt

Yleiskaavat

Voimassa olevat kaavat

 • Maksniemen osayleiskaava, hyväksytty 1979, oikeusvaikutukseton.
 • Asemanseudun osayleiskaava, hyväksytty 1983, oikeusvaikutukseton. Osayleiskaavan E4-tien merenpuoleiselle alueelle vahvistettu Simoniemi-Simonkylä yleiskaava 2003.
 • Simoniemen – Viantien osayleiskaava, hyväksytty 1987, oikeusvaikutukseton. Osayleiskaavan E4-tien merenpuoleiselle alueelle vahvistettu Simoniemi-Simonkylä yleiskaava 2003.
 • Merenrannikon yleiskaava, vahvistettu 1998, oikeusvaikutteinen
 • Merenrannikon yleiskaavan muutos Kantolanharjun alueelle hyväksytty 17.12.2001.
 • Simojoen yleiskaava, hyväksytty 24.7.2000, oikeusvaikutteinen.
 • Simojoen yleiskaavan viimeinen muutos hyväksytty 18.06.2012.
 • Simoniemi-Simonkylän yleiskaava, hyväksytty 27.1.2003, oikeusvaikutteinen.
 • Merenrannikon yleiskaavan muutos Ykskuusessa hyväksytty 16.6.2014.
 • Tuulivoimaosayleiskaavat, Leipiö Halmekangas ja Onkalo, hyväksytty 6.10.2014.
 • Leipiön tuulivoimapuiston laajennuksen osayleiskaava, hyväksytty 26.2.2018.
 • Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimaosayleiskaava, hyväksytty 06.02.2017.
 • Karsikkoniemen osayleiskaava, hyväksytty 1.10.2018 § 43.
 • Simoniemen osayleiskaavan muutos ja laajennus, hyväksytty 10.12.2018, § 74.

Simojoen yleiskaavan muutos

 • kaavoitustyö päätetty käynnistää uudelleen 3.9.2018
 • vireilletulo kuulutettu nähtäville 8.9.2018
 • osallistumis- ja arviointisuunnitelmä nähtävillä 10.9.-12.10.2018
 • kh 27.5.2019 kaavaluonnos nähtäville 3.6.-5.8.2019
 • kh 20.1.2020 kaavaehdotus nähtäville 3.2.-9.3.2020

 

Asemakaavat

Voimassa olevat asemakaavat

 • Asemakylän asemakaava-alue, kaava vahvistettu useilla eri päätöksillä. Viimeinen muutos on hyväksytty 09.12.2019.
 • Maksniemen asemakaava-alue, kaava vahvistettu useilla eri päätöksillä. Viimeinen muutos on hyväksytty 26.2.2018

Voimassa olevat ranta-asemakaavat

 • Laitakarin ranta-asemakaava, vahvistettu 1983
 • Harvakarin ranta-asemakaava, vahvistettu 1988
 • Louekarin ranta-asemakaava, vahvistettu 1988

Vireillä olevat kaavat

Maksniemen Pihatien asemakaavamuutos

 • kaavoitustyö päätetty käynnistää kh 23.9.2019
 • vireilletulo kuulutettu nähtäville 8.4.2020

Simon asemakaavan (asemakylä) muutos ja laajennus

 • kaavoitustyö päätetty käynnistää kh 17.8.2020 ja 15.9.2020
 • vireilletulo kuulutettu nähtäville 16.9.2020
 • luonnos yleisesti nähtävänä 29.9. – 28.10.2020

Kaava- ja yksityistiet

Kunta rakentaa ja ylläpitää rakennuskaava-alueella olevat kadut, kevyenliikenteenväylät ja tievalaistuksen. Kunnossapito ja tievalojen korjaukset toteutetaan ostopalveluina.

Kunnan kaavatieden talvikunnossapito 2018 – 2021

Kone Niskala Oy hoitaa Simon asemanseudun, Maksniemen ja Kantolanharjun asuntoalueen kaavateiden ja kevyen liikenteenväylien tarvikunnossapidon v. 2018 -2021. Urakoitsijalle kuuluvat teiden auraus, hiekoitus sekä polanteen poisto. Kunnossapitoon liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä suoraan urakoitsijaan, puh. 0400 290 359.

Tienkäyttäjän linja

Ilmoitukset tiehallinnon vastuulla olevien teiden kunnosta ja liikenteen ongelmista voi tehdä tienkäyttäjälinjaan.

Yksityistieavustukset

Pysyvän asutuksen yksityisteitä avustetaan kunnossapidon osalta vuosittain budjetissa olevalla määrärahalla. Hakuaika on maalis-huhtikuussa.

Avustusta voidaan myöntää järjestäytyneille tiekunnille, mikäli tien pituus on vähintään 300 m ja tien vaikutusalueella on vähintään yksi vakituinen asukas.

Yksityistien parantamiseen avustusta haetaan Ely-keskukselta.


Katso myös